Föräldrainflytande

Exempel på föräldrainflytande är:

  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Enhetsråd - öppna forum
  • Spontana kontakter med pedagoger
  • Om du eller pedagogerna till ditt barn upplever ett behov av ett extra möte planerar vi in det

 Att bli informerad om hur förskolan arbetar är en förutsättning för att kunna påverka.

Information:

Information om förskolan och verksamheten får ni vårdnadshavare muntligt, via anslag på förskolan och genom vårt digitala verktyg Unikum.