Frånvaro och ledighet

Kontakta din avdelning och meddela frånvaro så tidigt som möjligt.

Ring dagen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom. När barnen är på förskolan ska de kunna delta i alla aktiviteter, även utevistelse. Tänk på smittorisken.

Vid sjukdom frågar vi vilken sjukdom barnet har, detta för att föra statistik över sjukdomsförloppen på förskolan.
Detta gör vi för att vi ingår i ett projekt, Hygiensjukskötare i förskolan, HYFS.