Sjukfrånvaro

Om ditt barn är sjukt vill vi att du kontaktar din avdelning och meddelar frånvaro så tidigt som möjligt.

Röd avdelning
Telefonnummer 0302-521865 

Brun avdelning
Telefonnummer 0302-521864 

Blå avdelning
Telefonnummer 0302-521863

Grön avdelning
Telefonnummer 0302-521862

Gul avdelning
Telefonnummer 0302-521850

Tänk på smittorisken

Ring dagen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom. När barnen är på förskolan ska de kunna delta i alla aktiviteter, även utevistelse. Tänk på smittorisken.

HYFS-projektet

Vid sjukdom frågar vi vilken sjukdom barnet har, detta för att föra statistik över sjukdomsförloppen på förskolan. Detta gör vi för att vi ingår i ett projekt, Hygiensjukskötare i förskolan, HYFS.