Sök till förskolan

Ansökan om plats i förskoleverksamheten görs via webbansökan (se länk nedan). Turordning sker efter anmälningsdatum, det vill säga det datum som ansökan inkommit till kommunen.

Turordningen räknas dock tidigast sex månader före barnet behöver plats oavsett om ansökan kommit in tidigare. Mer information finns längst ner på denna sida under rubriken Ladda hem. Ansökan kan göras via webbansökan på kommunens hemsida. Du hittar en länk till denna tjänst längst ner på denna sida

Regler

Fullständiga barnomsorgsregler finner du längst ner på denna sida under rubriken Ladda hem.

Taxa

Taket för högsta avgiftsgrundande inkomst är 47 490 kr per månad. Avgift tas ut för årets samtliga tolv månader. Barnomsorgstaxan finns i sin helhet längst ner på denna sida under rubriken Ladda hem.

Från och med den 1 januari 2019 höjs taxan för plats i förskola/familjedaghem och fritidshem. Läs mer i dokument nedan: Information om ändring av barnomsorgstaxan samt Barnomsorgstaxa.

Kontroll av avgifter från 2017

De familjer som hade barnomsorg och/eller skolbarnsomsorg under 2017 kommer att få sina inkomstuppgifter kontrollerade. Detta är ett led i kommunens regelbundna kontroller av avgifterna.

Om familjens inkomst 2017 inte stämmer med Skatteverkets uppgifter, kommer en korrigering av avgifterna att göras under våren 2019. Det kan leda till att familjer får en återbetalning eller en faktura på mellanskillnaden. 

E-tjänst

Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare ändra ditt barns schema, dina inkomstuppgifter, säga upp plats, ändra kontaktuppgifter, samt besvara platserbjudande. Detta görs på kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter. Du hittar en länk dit längst ner på denna sida.