Storarbetslag

På Smörblommans förskola arbetar vi i storarbetslag. Avdelningarna Humlan, Trollsländan och Fjärilen bildar ett storarbetslag och avdelningarna Nyckelpigan och Lysmasken bildar det andra.

Humlan                      Telefonnummer 0302-521865
Ann-Britt Hermansson
Anna Jonzén Persson
Maria Bolander
Linda Lindroth

Trollsländan            Telefonnummer 0302-521864
Lina Jiveland
Pia Skönås
Anette Lundin
Magnus Dunör

Fjärilen                    Telefonnummer 0302-521850
Andreas Trygg
Charlotte Sandqvist
Nina Bohlander

Lysmasken            Telefonnummer 0302-521862
Helena Jidbrant
Erika Stolt
Zhino Kamal

Nyckelpigan          Telefonnummer 0302-521863
Cecilia Jansson 
Micaela Kloth 
Sandra Olsson
Emelie Wickström