Stödfunktioner

Specialpedagog:
Catarina Björk
0302-52 18 54

Hästhagen-Uddaredsenheten
Förskola-Förskoleklass

 Elevhälsoteam
"På Hästhagen/Uddaredsenheten finns ett elevhälsoteam för de tre skolenheterna. Teamet arbetar förebyggande och stödjande utifrån enheternas barn- och elevhälsoplan, som finns att läsa som Pdf fil längst ner på sidan.

Teamet träffas regelbundet och samverkar med pedagoger för att möta varje barns /elevs eller gruppers behov.

I Flodaområdet arbetar även två elevhälsopedagoger, i samverkan med och som förstärkning av "elevhälsoteamen."

Elevhälsoteamet består av:

  • Agneta Petersson, vakant tjänst, skolpsykolog
  • Catarina Björk, specialpedagog
  • Ninni Tingström, skolsköterska
  • Jenny Sigvardsson, kurator
  • Karin Widegren, förskolechef