Hur jobbar vi klimatsmart?

På Smörblomman värnar vi om vår miljö och vi arbetar miljöinriktat med barnen. Vi källsorterar, komposterar och köper, så långt det är möjligt, ekologiskt kravodlade varor.

Smörblommans förskolaI det dagliga arbetet engagerar vi barnen både i vår inom- och utomhusmiljö.

Miljödagar

Några dagar om året har vi "miljödagar". Då arbetar vi lite extra med att sköta om vår gård. Vi sopar, krattar, sköter om våra trädgårdsland och lagar trasiga leksaker.