Skola24 på Uddaredsskolan

Publiceringsdatum : 2015-05-08

Tisdagen den 12 maj börjar vi med Skola24 på Uddaredsskolan

Från och med tisdagen 12 maj ska du som vårdnadshavare sjukanmäla ditt barn via Skola24.

Sjukfrånvaro - vårdnadshavares ansvar

För ditt barns säkerhet är det viktigt att du som är förälder följer våra "Rutiner för Sjukanmälan"

När ni frånvaroanmäler gör ni så här:

1. Ni meddelar ert barns frånvaro varje dag, senast kl 7.45 till telefonnummer 0515 – 777015. Endast knapptelefon behövs. Sjukanmälan MÅSTE registreras varje dag! Knappa in hela elevens personnummer (det går att avbryta och börja om).

Välkomstmeddelandet lyder: ”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Lerums kommun”. En bekräftelse kommer via mail när samtalet är klart.

2. När anmälan är klar får ni ett bekräftelsemail på er anmälan.          

(Genom webbplatsen Skola24 http://lerum.skola24.se kan ni anmäla frånvaro för eleven hela dagar, max 5 dagar i sträck eller del av dagar.)

Tänk på:

Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl.12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Elevens personnummer måste vara korrekt registrerade med 10 eller 12 siffror.

När eleven är frånvarande men ingen anmälan från vårdnadshavare har kommit till systemet så får ni ett mail inom 30 minuter om att eleven inte är på lektionen. Detta mail behöver ni bekräfta att ni har tagit emot och det görs genom att gå in på svarslänken i mailet. Om ni inte bekräftar att ni har tagit emot informationen så ringer eller Sms:ar skolan er senast 9.50. I http://lerum.skola24.se finns en hel del information att läsa om man vill veta mer. Det går självfallet att vända sig till oss på skolan om ni har frågor om frånvarosystemet.

Ledighet                                                               

 Vid ledighet måste elev och målsman i god tid fylla i ledighetsansökan. Längre ledighet beviljas enbart om särskilda skäl föreligger. Elev är skyldig att själv ta igen de moment i undervisningen som missats på grund av ledigheten.

Inloggning i Skola 24

1. Ni som är nya i systemet får en aktiveringskod. Ni som har barn i systemet redan kan använda era nuvarande uppgifter för inloggning. Om ni har tappat bort er aktiveringskod får ni en ny genom att klicka på ”jag har glömt mina användaruppgifter” och därefter följa instruktionen. Fungerar det inte kan ni kontakta Lise-Lotte Aspgren som är systemansvarig på skolan. Hennes mailadress är: lise-lotte.aspgren@lerum.se

2. För att vi ska ha rätt mailadresser och telefonnummer till er behöver ni också gå in i självservice på Lerums kommuns hemsida och uppdatera era uppgifter.

Information om systemet

Novaschem utgör tillsammans med Skola 24 kommunens digitala schemaläggnings- och frånvarosystem. Skola 24 är ett webbaserat verktyg för registrering, analys och rapportering av elevers frånvaro. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via valfri uppkopplad dator eller mobil enhet. I Skola 24 ingår också tjänsten Telefon 24, vilket även gör det möjligt via knapptelefon att anmäla och registrera frånvaro direkt i Skola 24.