"Mini OS" på Uddaredsskolan

Publiceringsdatum : 2015-05-25

Vi har haft "mini OS" på Uddaredsskolan tisdagen den 26 maj 2015. .

I år är det elevrådet som har ansvar för planeringen och genomförandet med viss hjälp av pedagogerna av mini OS (MOS). 

Hela skolan samlades på fotbollsplanen och tävlade i åldersblandade lag i olika grenar såsom ridning, bollkastning, diskusgolf, kulstötning, spjutkastning, tipspromenad och till avslutningen en klädstafett.

Alla barn fick diplom och glass efter avslutningen.