Skolval på Uddaredsskolan

Publiceringsdatum : 2014-09-11

Skolval på Uddaredsskolan

Eleverna i årskurs 5 har bildat dessa partier:Skoldemokraterna,Skolmoderaterna,Nya skolpartiet och Kamratdemokraterna. 
Torsdagen den 11 septemeber 2014 presenterar de sina partiprogram i idrottssalen för eleverna i årskurs 1 till 4.Därefter går eleverna till vallokalen (femmornas klassrum) och röstar.