Riktlinjer för fotografering

Publiceringsdatum : 2017-12-11

På Uddaredsskolan får ni fotografera och filma vid till exempel Lucia, klassfest och avslutning. Det är däremot inte tillåtet att publicera vare sig bilder eller filmklipp på andras barn på sociala medier på nätet, som till exempel Facebook eller Instagram om ni inte har inhämtat samtycke från barnets vårdnadshavare före publicering.

Allt enligt personuppgiftslagen PuL 1998:204 samt kommunens riktlinjer som ni kan läsa mer om på följande länk.

Riktlinjer Personuppgiftslagen

Om ni har tänkt fotografera eller filma vid annat tillfälle måste ni först be om medgivande från skolans rektor.