Fritidsverksamhet

Vi har två fritidshem och en fritidsklubb på Uddaredsskolan. Se vidare i vänstermenyn.