Skolhälsovård

Skolsköterskan ingår i Elevhälsoteamet tillsammans med rektorer, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och är skyldig att föra journal.

Hälsoundersökningar

Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgift är att genomföra hälsoundersökningar enligt Lerums kommuns basprogram. Målet är att bedriva en förebyggande hälsovård genom information om den egna kroppen och sambandet mellan hur vi lever och mår. Detta görs till exempel genom att regelbundet träffa eleverna vid planerade hälsobesök, enskilda samtal och i grupp.

 

  • Skolläkare: Lars-Åke Hedvall

Ninni arbetar på Hästhagenskolan måndagar, onsdagar och jämna torsdagar. På Uddared arbetar hon tisdagar och udda torsdagar. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Länk till kommunens huvudsida för skolhälsovården >>