Elevhälsa

På Hästhagen/Uddaredsenheten finns ett elevhälsoteam för skolenheterna. Elevhälsoteamet består av ansvarig rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska.

Se sidan Skolhälsovård i vänstermenyn för att komma i kontakt med skolsköterska.

Arbeta förebyggande

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och stödjande utifrån enheternas barn- och elevhälsoplan, som finns att läsa som Pdf dokument längst ner på sidan.

Elevhälsoteamet träffas regelbundet och samverkar med pedagoger för att möta varje barns/elevs eller gruppers behov.

I område Floda arbetar även två elevhälsopedagoger. De arbetar i samverkan med och som förstärkning av elevhälsoteamen.

Elevhälsoteamet:
Catarina Björk                         specialpedagog             0302-52 18 54
Lena Olausson                         specialpedagog             0302-52 18 07
Ninni Tingström                      skolsköterska                0302-52 18 03
Magdalena Karlsson                kurator                          0302-52 18 68
Stefan Roosch Haraldsson       skolpsykolog                0302-52 16 58