Sjukfrånvaro, skola24

Från och med tisdagen 12 maj ska du som vårdnadshavare sjukanmäla ditt barn via Skola24 till telefonnummer 0515 – 777015.

Sjukfrånvaro - vårdnadshavares ansvar för ditt barns säkerhet är det viktigt att du som är förälder följer våra "Rutiner för Sjukanmälan"

När ni frånvaroanmäler gör ni så här:

1. Ni meddelar ert barns frånvaro varje dag, senast kl 7.45 till telefonnummer 0515 – 777015. Endast knapptelefon behövs. Sjukanmälan MÅSTE registreras varje dag! Knappa in hela elevens personnummer (det går att avbryta och börja om).

Välkomstmeddelandet lyder: ”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Lerums kommun”. En bekräftelse kommer via mail när samtalet är klart.

2. När anmälan är klar får ni ett bekräftelsemail på er anmälan.          

(Genom webbplatsen Skola24 http://lerum.skola24.se kan ni anmäla frånvaro för eleven hela dagar, max 5 dagar i sträck eller del av dagar.)

Tänk på:

Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl.12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Elevens personnummer måste vara korrekt registrerade med 10 eller 12 siffror.

När eleven är frånvarande men ingen anmälan från vårdnadshavare har kommit till systemet så får ni ett mail inom 30 minuter om att eleven inte är på lektionen. Detta mail behöver ni bekräfta att ni har tagit emot och det görs genom att gå in på svarslänken i mailet. Om ni inte bekräftar att ni har tagit emot informationen så ringer eller Sms:ar skolan er senast 9.50. I http://lerum.skola24.se finns en hel del information att läsa om man vill veta mer. Det går självfallet att vända sig till oss på skolan om ni har frågor om frånvarosystemet.