Arbetslag/-enheter

Arbetslag F-2

Arbetslag 3-5

 Fritids 3-5

0302-52 18 51

 Speciallärare

0302-52 18 98, 0736 13 57 31  

Specialpedagog för Förskoleklass

0302-52 18 54, 0727 13 07 36

Specialpedagog för Årskurs 1-5

0302-52 17 46

Elevhälsopedagog

0302-52 22 45, 0725 53 77 51

Skolkurator

0302-52 18 68, 0722 00 26 91 

Skolpsykolog

0302-52 16 58

Skolköket 

0302-52 18 46

0761-295731