Övrig personal

Skolhälsovård

0302 - 52 18 03

Ninni Tingström

 

Fritidsklubben

0302 - 52 18 51

Hanna Björk


Specialpedagog

0302-52 18 54

Catarina Björk

0302-52 18 07

Lena Olausson

 

Speciallärare

 

Anna Anderberg Bergqvist

 

Kurator

0302-52 18 68, 0722 00 26 91

Magdalena Karlsson

 

Psykolog

0302- 52 16 58

Stefan Roosch Haraldsson

  

Skolmåltid

0302 - 52 18 46

Gunnel Andersson

 

Slöjd

0302 - 52 18 04

Textil - Viktoria Hindsfors

Trä - Mikael Karlsson

 

Idrott år 4 och 5

AnnaKarin Olofsson