Övrig personal

Skolhälsovård

0302 - 52 18 03, 073-6883555

Ninni Tingström

Specialpedagog

0302-52 18 54, 072-7130736

Catarina Björk

0302-52 18 07, 072-2409896

Lena Olausson

 

Speciallärare

Anna Anderberg Bergqvist

Kurator

0302-52 18 68, 0722 00 26 91

Magdalena Karlsson

Psykolog

0302- 52 16 58

Stefan Roosch Haraldsson

  

Skolmåltid

0302 - 52 18 46

Gunnel Andersson

Slöjd

0302 - 52 18 04

Textil - Viktoria Hindsfors

Trä - Mikael Karlsson

 

Idrott år 4 och 5

AnnaKarin Olofsson