Övrig personal

Skolhälsovård

0302 - 52 18 03
Ninni Tingström

 

Fritidsklubben

0302 - 52 18 51
Hanna Björk


Specialpedagog

0302-52 18 54
Catarina Björk

0302-52 18 07
Lena Olausson

 

Speciallärare

Anna Anderberg Bergqvist

 

Psykolog

0302-52 17 49, 0722 03 94 49

Helena Ehrenberg

 

Kurator

0302-52 18 68, 0722 00 26 91

Sofia Vassbotn Klasson

 

Vaktmästare

0302 - 52 18 02
Haury Abdelrahman

 

Skolmåltid

0302 - 52 18 46
Gunnel Andersson

 

Slöjd

0302 - 52 18 04
Textil - Viktoria Hindsfors

Trä - Jonas Fägerqvist

 

Idrott år 4 och 5

AnnaKarin Olofsson