Hur jobbar vi klimatsmart?

Vi på Uddaredsskolan arbetar aktivt med miljöfrågor. Vi förvaltar en "skolskog" i närheten av skolan och dit går vi regelbundet.

Där lär vi oss om naturen, arbetar praktiskt och utövar socialt samspel året runt. Vi känner ansvar och glädje för vår skolskog.Uddaredsskolan

  • Vår utemiljö på skolan inbjuder till olika typer av lek och vi har även en rörelsebana där vi tränar kondition och smidighet.
  • I skolträdgården odlar vi sedan några år ekologiska grönsaker, blommor och bär.
  • Under hösten skördar vi och tillagar vi många goda rätter.
  • Källsortering och kompostering är naturliga inslag i vårt arbete.
  • Sedan två år tillbaka är vi miljöcertifierade och detta läsår arbetar vi med livsstil och hälsa.