Föräldrainflytande

Varje förskola och skola har egna rutiner för hur föräldrar får insyn i sina barns utveckling/lärande och hur lärarpersonalen lägger upp verksamheten/undervisningen.

Exempel på föräldrainflytande är:

  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Spontana kontakter med pedagoger
  • Om du eller pedagogerna till ditt barn upplever ett behov av ett extra möte planerar vi in det.

Att bli informerad om hur förskolan arbetar är en förutsättning för att kunna påverka.

Information :

Information om förskolan och verksamheten får ni vårdnadshavare muntligt, via anslag på förskolan och genom vårt digitala verktyg Unikum.