Sjukfrånvaro

Om ditt barn är sjukt eller om det inte kan närvara på förskolan vill vi att du kontaktar personalen.

Telefonnummer: 0302-52 24 00.