Vår personal

Vill du komma i kontakt med personalen, ledningen, administrationen eller stödpersonal - se vänstermenyn. Vill du e-posta personalen på förskolan klicka på länkarna nedan.

Anita Billgren Nilsson
Annica Andersson
Linda Hansson
Marie Lindelöf