Rektor för Hästhagenskolan

Rektor
Siv Josefsson
0302-521800
Sms 0708-280522