Om förskolan

Vår vision- Vi är och lär för framtiden

1 Jag- Vi ger barnen förutsättningar att bli självständiga, trygga individer med social kompetens

2 Vi- Vi lär barnen visa respekt och förståelse för andra människor och kulturer.

3 Världen- Vi ger barnen kunskap att möta en föränderlig värld.

Vi är två avdelningar

  • Gula som är en äldrebarnsavdelning
  • Gröna som är en yngrebarnsavdelning