Avdelningar

Förskolan Bråtastugan har två olika avdelningar - Gröna avdelningen och Gula avdelningen. Vill du läsa mer - se i vänstermenyn.

Gröna avdelningen

En yngrebarnsavdelning som tar tillvara på hela dagen och ser lärandet som en naturlig del av vardagen. Vi utgår från varje barn och dess specifika behov

Gula avdelningen

En avdelning för de äldre barnen, som satsar mycket på barns språkutveckling, matematik och social kompetens. Vi arbetar med gruppverksamhet, då barnen tillbringar större delen av dagen i mindre grupper.