Gula

Gula är en äldrebarnsavdelning

Vi satsar mycket på barnens språkutveckling, Matematik och socialutveckling.  

 • Vi vill öka barnens möjligheter att upptäcka och använda matematiken i vardagliga situationer.
 • Vi vill att barnen utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar.
 • Vi vill sträva efter att barnens respekt, solidaritet och ansvar för varandra ökar oavsett kön.

Vi arbetar med gruppverksamhet, då barnen tillbringar större delen av dagen i mindre grupper.

 • För att utnyttja lokalerna på bästa sätt.
 • För att barnen skall få utrymme i sitt lärande.
 • För att pedagogen lättare kan möta varje enskilt barn på barnets utvecklingsnivå.

Vårt förhållningssätt 

Vårt förhållningssätt till barnen grundar sig på att vi ser dem som kompetenta personer som själva aktivt söker förståelse utifrån sina kunskaper och sina egna erfarenheter.

I allt vårt arbete med barnen stävar vi efter att:

 • Skapa dialog och tillfälle till reflektion.
 • Ta tillvara mångfalden av barnens idéer.
 • Skapa lärandesituationer och sätta ord på lärandet för barnen.

Självständighet

Vi uppmuntrar barnen till att utveckla självständighet och tillit till sig själva. Genom att uppmuntra barnen att klara av saker på egen hand och våga pröva själva. Barnen "kan" om de får möjlighet, vi pedagoger finns nära för att stötta vid behov.

Vi som arbetar:.

 • Elisabet Crampelle - Förskollärare
 • Helena Kry - Barnskötare.
 • Åsa Harrysson - Förskollärare
 • Elin Letterström - Barnskötare 

Vill ni veta mera?

Ring oss gärna och kom på besök - Telefonnummer: 0302-52 21 52.