Föräldraskapsutbildning

Lerums kommuns föräldraskapsutbildningar är ett program med syfte att ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn, att stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap, att förbättra samspelet inom familjen samt skapa ett nätverk mellan vuxna.

Lerums kommun erbjuder utbildning kostnadsfritt. Ni träffar andra föräldrar och vi diskuterar strategier som underlättar för er i vardagen.

Anmälan till föräldraskapsutbildning

Aktuella utbildning läggs fortlöpande ut här på hemsidan, men vill ni anmäla ert intresse redan nu är ni varmt välkomna att kontakta Familjecentralen Växthuset i Gråbo eller Föräldrastöd för skolbarn. 

Föräldrastöd skolbarn 

Telefonnummer: 0302- 52 23 93
E-post: plattform@lerum.se

Familjecentralen Växthuset i Gråbo

Telefonnummer: 0302 - 52 15 79
E-post:vaxthuset@lerum.se