Försäkringar

Alla barn och elever är försäkrade i Lerums kommun. Dessutom ingår även vissa andra grupper som omfattas av sektor stöd och omsorgs verksamhet.

Lerums kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Försäkringen

 • Försäkringen gäller heltid, skoltid såväl som fritid.
 • Försäkringen gäller alla barn och ungdomar folkbokförda i Lerums kommun från 0 till och med 19 år. Deltagare i kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid, det vill säga när de är i skola men inte på kvällar/helger eller under semestern.
 • Försäkringen gäller barn/elever i både kommunal och privat verksamhet.
 • Försäkringen gäller även barn/elever som är folkbokförda i annan kommun men är inskrivna i förskola/skola i Lerums kommun.
 • Försäkringen gäller även i kommunen folkbokförda barn som inte är inskrivna i till exempel förskola.


Du hittar fullständiga villkor för försäkringen under rubriken Ladda ner längst ner på sidan. 

Stöd och omsorg

Försäkringen gäller även andra grupper som berörs av sektor Stöd och omsorgs verksamhet. Se försäkringsbesked under rubriken Ladda ner längst ner på sidan.

Om olyckan är framme

 1. Sök läkare eller tandläkare
 2. Kontakta Länsförsäkringar 0521-27 30 00 eller personskada@alvsborg.lansforsakringar.se (Om olyckan var INNAN 1/9 2015,Kontakta Folksam: 0771-960 960 eller www.folksam.se. Uppge försäkringsnummer K 47 728)
 3. Uppge försäkringsnummer 2326320
 4. Du får ett skadeärendenummer som du anger vid all korrespondens med försäkringsbolaget.
 5. Viktigt att spara alla originalkvitton.
  För mer information läs i bifogade dokument nederst på sidan under rubriken Ladda hem.

Tjänstereseförsäkring

Lerums kommun har även tecknat en 1. reseförsäkring respektive 
2. en tjänstereseförsäkring hos försäkringsbolaget ERV enligt följande:

 1. Kommunens skolelever i samband med studieresor, lägerskolor etcetera.
 2. Kommunens anställda och förtroendevalda i samband med tjänsteresor.
 3. Försäkringen gäller över hela världen, utan självrisk.
 4. För skadeanmälan ring Europeiska: 08-454 34 24.
 5. Avtalsnummer 830 774 278.

Informationsblad, försäkringsbrev samt goda råd vid tjänsteresor hittar du i dokumentförteckningen underst på sidan.

Besöksförsäkring

Dessutom har kommunens även tecknat en besöksförsäkring hos Europeiska enligt följande:

 • Tillfälligt utländska besökare, främst i samband med elevutbyten mellan länder, i kommunen.
 • För skadeanmälan ring ERV: 08-454 34 24
 • Avtalsnummer 830 786 046.   

Vanliga frågor och svar

Klicka här för att få svar på vanliga frågor och svar >>

Tidigare försäkringsbolag

Klicka här för att se Lerums kommuns tidigare försäkringsbolag >>