2742 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Käpphästar på Berghultskolan

  Under långrasterna på Berghultskolan kan eleverna mata Janis, en hingst på 6 år som gillar sockerbitar. Det står på skylten som hänger nedanför den uppstallade käpphästen på skolgården tillsammans

  Senast uppdaterad 2019-05-13

 2. Rundabordssamtal om delaktighet i vård i hemmet

  Vad är det att vara delaktig i vården? Hur skapas en trygghet i närvården? Det och andra frågor diskuterades när företrädare för olika intresseföreningar för äldrefrågor bjöds in till Lerum för att

  Senast uppdaterad 2019-05-09

 3. Pumpa hojen för klimatet

  Lördag den 30 mars är det Earth Hour, världens största klimatmanifestation. Lerums kommun deltar och gör det extra roligt att cykla! På torsdag, fredag och lördag /28-30/3) hittar du cykelkorgar med

  Senast uppdaterad 2019-03-25

 4. Glokala Sverige i Lerum

  2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Lerums kommun är nu med i projektet, och har tagit emot

  Senast uppdaterad 2019-05-28

 5. Ljungviksskolan medverkar i unikt forskningsprojekt

  Pedagoger och elever i årskurs 5 och 8 på Ljungviksskolan ska delta i ett praktiknära forskningsprojekt. Det är första projektet inom ramen för Utveckling – Lärande – Forskning (ULF) där forskare

  Senast uppdaterad 2019-03-29

 6. Ledsagning vid resa med allmän kollektivtrafik

  Du kan få ledsagarservice vid alla byten där Västtrafik sköter trafiken för någon del av resan.Senast två timmar innan du ska resa beställer du ledsagarservice på telefon 0771-91 90

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 7. Försäkringar

  Lerums kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector. Du kontaktar dem på 08-410 637 00 eller

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 8. Budget- och skuldrådgivning

  Du kan få hjälp med: att strukturera och få en överblick över din ekonomi. att se över dina skulder och finna vägar ut ur en skuldsituation. att upprätta

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 9. Synpunkter och klagomål

  Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål

  Senast uppdaterad 2018-10-15

 10. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

  efter beslut av kommunen bor i särskilda boendeformer. vistas i biståndsbedömd dagverksamhet. erhåller hemsjukvård. Kommunens ansvar omfattar personer

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 11. Språkvän

  Vad är språkvän? Språkvän är ett sätt att umgås över gränserna. Nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas, de lär sig snabbare svenska och

  Senast uppdaterad 2019-11-19

 12. Öppenvård, apotek

  Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, sjukhusmottagningar eller i patientens hem. All öppenvård drivs av Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen i första hand Ibland kan

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 13. Ekebacken

    Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Ekebacken. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boendet Ekebacken

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 14. Brotts- och drogförebyggande arbete

  Brotts- och drogförebyggande insatser är därför något som Lerums kommun prioriterar. Särskilt fokus lägger kommunen på förebyggande arbete gentemot ungdomar. Det brotts- och

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 15. Nya Sävegården

  Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Nya Sävegården. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boende Nya Sävegården består av fem

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 16. Förebygga brott

  Här nedan har vi samlat lite information som handlar om hur vi alla kan bidra till att förebygga brott. Bilägare Polisen skiljer i sin statistik

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 17. Barnahus Älvsborg

  Barnahus Älvsborg - samverkan för barnets bästa

  Senast uppdaterad 2016-04-29

 18. Krisberedskap

  Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, exempelvis äldre, sjuka och

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 19. Plattform Lerum - Föräldraguide

  Plattform Lerum finns på flera ställen i kommunen och i olika format. Här nedan hittar du vår föräldraguide med mer information. Vår ambition är att göra det enkelt för alla föräldrar och barn.

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 20. Personlig trygghet

  I enlighet med Vision 2025 ska Lerums kommun vara ett ställe där vi alla har möjligheter att utöva inflytande över vår situation i alla skeden av livet. Samtidigt känner vi ansvar för andra och

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 21. Dödsfall

  När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 22. Kränkande behandling och mobbning

  Mobbning och kränkande behandling kan exempelvis innebära att någon utsätts för slag, knuffar och ovälkomna beröringar. Det kan innebära verbala hot, svordomar eller att bli kallad för öknamn.

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 23. Säkert i hemmet

  Ovan finner du Lerums kommuns information, längst ner på sidan finner du externa länkar. Klicka här för att läsa mer om

  Senast uppdaterad 2012-06-03