2548 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Ekebacken

  Boendet På Ekebacken finns 20 lägenheter fördelade på två plan. På varje våning finns gemensamhetsutrymmen samt uteplats och balkonger. I varje lägenhet finns

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 2. Nya Sävegården

  Boende Nya Sävegården består av fem enheter med totalt 40 lägenheter. Två enheter utgör gruppboenden för personer med demensdiagnos. Sävegården erbjuder även fyra lägenheter för par,

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 3. Barnahus Älvsborg

  Barnahus Älvsborg - samverkan för barnets bästa

  Senast uppdaterad 2016-04-29

 4. Plattform Lerum - Föräldraguide

  Plattform Lerum finns på flera ställen i kommunen och i olika format. Här nedan hittar du vår föräldraguide med mer information. Vår ambition är att göra det enkelt för alla föräldrar och barn.

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 5. När någon dör

  Sorg är en naturlig del av livet. Att sörja hjälper en att bearbeta och acceptera det som har hänt. Det gör man genom att låta känslor och tankar

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 6. Kränkande behandling och mobbning

  Mobbning och kränkande behandling kan exempelvis innebära att någon utsätts för slag, knuffar och ovälkomna beröringar. Det kan innebära verbala hot, svordomar eller att bli kallad för öknamn.

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 7. Stöd till unga brottsoffer

  Stöd till unga brottsoffer finns till för dig som bor i Lerum och har blivit utsatt för brott. Det kan vara rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande. Det kostar inget att komma

  Senast uppdaterad 2012-10-09

 8. Faderskap, föräldraskap

  Fastställa faderskap Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet om modern inte är gift, om faderskapet ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävts i domstol

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 9. Vårdnad om barn

  Samarbetssamtal Om föräldrar är oense om barns vårdnad, boende eller umgänge, kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. I samarbetssamtalet kan föräldrarna under

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 10. Solkattens hushållstjänster och kembar

  Presentation av leverantör  Solkattens hushållstjänster och kembar erbjuder såväl omvårdnads som serviceinsatser. Omvårdnadsinsatserna erbjuds alla dagar mellan klockan

  Senast uppdaterad 2017-03-24

 11. Rehabenhetens övergripande mål

  Rehabenhetens övergripande mål HÖG KVALITET OCH HELHETSSYNRehabiliteringsverksamheten verksamhet skall präglas av hög kvalitet och individens möjlighet till

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 12. Rådgivning och annat personligt stöd

  Rådgivning och annat personligt stöd är ett komplement till sådan rehabilitering och habilitering som utgår enligt hälso- och sjukvårdslagen och sådana insatser som utgår med stöd av

  Senast uppdaterad 2016-04-06

 13. Upplevelserummen

  I olika upplevelserum erbjuds besökaren möjligheter att få känna förväntan och glädje, överraskningar, men också lugn och välbehag. Impulser från sinnesorganen, syn, hörsel, lukt, smak, hud- och

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 14. Viktiga telefonnummer i coronapademin

  Nationellt informationsnummer: 113 13. Sjukvårdsrådgivningen: 1177. Vid akuta nödsituationer: 112. UDs telefon för frågor om resande: +46 840 59

  Senast uppdaterad 2020-04-06

 15. Habilitering

  Det innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada efter olycka eller sjukdom.

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 16. Tack för din anmälan!

  Din anmälan är viktig för att stoppa missbruket i vår kummun. Tyvärr kan vi inte återkoppla till dig på grund av att det råder sekretess för det fortsatta arbetet med din anmälan.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 17. Förebyggande metoder

  Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är föräldrars attityder till

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 18. Samverkan

  Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun Med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten har Lerums kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 19. Viktigt meddelande i din telefon

  Hesa Fredrik i din mobiltelefon Från och med den 1 februari 2015 är det möjligt för allmänheten att få Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som SMS till

  Senast uppdaterad 2014-08-27

 20. Boendestöd

  Stödet kan vara omsorgsinsatser i form av motivation och vägledning för att öka den enskildes självständighet. Boendestödet ska uppfattas som en social och praktisk stödinsats för att

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 21. Kontaktperson

  Kontaktperson är en stödinsats som kan beviljas till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. En kontaktpersons uppgift kan vara att bryta social isolering, att ge stöd och hjälp eller

  Senast uppdaterad 2012-07-03

 22. Vill du bli borgerlig vigselförrättare?

  Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. Om du vill bli vigselförrättare i Lerums kommun ska du skicka en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland. I ansökan ska du

  Senast uppdaterad 2016-03-29

 23. Gruppbostad

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-05-31