3036 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Kommunens arkiv och lokalhistoria

  Många av källorna till vår lokala historia förvaras i kommunarkivet. Vi ansvarar för att kommunens arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av

  Senast uppdaterad 2018-11-12

 2. Jämställdhet

  Jämställdhet Lerums kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Som

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 3. Östad

  Östad

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 4. Blanketter

  Här finner du de blanketter du behöver som berör grundskolan.

  Senast uppdaterad 2014-05-07

 5. Fritidshem och fritidsklubb

  I Lerum erbjuds elever fritidshem eller fritidsklubb under den skolfria delen av dagen och under lov då vårdnadshavare studerar eller arbetar. Har du frågor om ditt barns fritidshem eller

  Senast uppdaterad 2012-06-11

 6. Hur man väljer skola

  Val av skola sker när barnet ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 och sedan i årskurs 6. Elever som går i F-9-skolorna Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 7. Bedömning och betyg

  Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan är den nya betygsskalan sexgradig, med

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 8. Råd för att slippa smitta

  När det gäller maginfluensor/kräksjuka finns flera enkla tips för att skydda sig. Det viktigaste är att hålla en god handhygien. Om sjukan ändå drabbar, se till att stanna hemma i minst två dygn

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 9. Verksamhetsutveckling

  Enheten för elevhälsa och utveckling Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande. Dess uppdrag är att i första hand stödja verksamhetsformerna förskola,

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 10. Fritidshem och fritidsklubb

  I Lerum erbjuds elever fritidshem eller fritidsklubb under den skolfria delen av dagen och under lov då vårdnadshavare studerar eller arbetar. Har du frågor om ditt barns fritidshem eller

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 11. Sektors lärandes behandling av personuppgifter

  Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Nedan finner

  Senast uppdaterad 2018-05-24

 12. Vanliga frågor och svar

  E-tjänster och blanketter Alla e-tjänster och blanketter för ansökningar, uppsägningar, scheman och liknande hittar du på kommunens inloggningssida för e-tjänster och

  Senast uppdaterad 2014-10-02

 13. Dagbarnvårdare i Lerums kommun

  När ordinarie dagbarnvårdare inte arbetar finns tillgång till någon av de andra dagbarnvårdarna i arbetslaget. Vad är det som gäller?

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 14. Hur går det med Aspen Strand?

  Aspens Strand är i nuläget Lerums kommuns största nyplanerade bostadsområde - 550 bostäder och ny förskola vid sjön Aspen.

  Senast uppdaterad 2017-09-14