3065 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Skattesats och val på kommunfullmäktiges agenda

  Kom och ta del av debatten när kommunfullmäktige har möte den 29 november. Då ska skattesatsen beslutas och då görs val av politiker till kommunstyrelse, utskott och beredningar. Kommunfullmäktige

  Senast uppdaterad 2018-11-23

 2. Studenter gör fältarbete i Aspenäs

  Undrar du vad det är för unga människor som vandrar omkring, antecknar och fotograferar i Aspenäs i Lerum? Förmodligen ser du några studenter från Bebyggelseantikvariskt program på Göteborgs

  Senast uppdaterad 2018-11-15

 3. Equmeniakyrkan håller öppet måndagkväll klockan 18

  Med anledning av bilolyckan igår där en ung person förolyckades och flera skadades håller Equmeniakyrkan i Floda öppet även ikväll, måndag den 12 november från klockan 18, för den som känner behov

  Senast uppdaterad 2018-11-11

 4. Nya rondellen ska förbättras

  Angående den nya cirkulationsplatsen vid Gråbovägen/Tollestorpsvägen så pågår arbete fortfarande med vägvisning, linjemarkering och asfaltering.

  Senast uppdaterad 2018-11-07

 5. Unga företagare i kommunhuset

  Idag besökte ett 60-tal elever från Lerums gymnasium kommunhuset. Eleverna har startat och står bakom 15 riktiga företag som är en del i Ung Företagsamhet (UF).

  Senast uppdaterad 2018-10-19

 6. När startar Floda vattenverk?

  Stefan Lund, arbetsledare på VA-produktion i Lerums kommun, svarar på frågor om bevattningsförbudet. Varför använder vi inte vatten från sjön Aspen? Går det inte att påskynda starten av Floda

  Senast uppdaterad 2018-09-09

 7. Adresser kommunala skolor

  Under rubriken Ladda hem nedan finner du adresslistan till alla kommunala skolor i Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 8. Entreprenöriellt lärande

  I Sektor lärandes verksamhetsidé står att skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande.  Skolverket beskriver entreprenöriellt lärande som att det "innebär att utveckla och

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 9. Gemensamma stängningsdagar 2018-2019

  Gemensamma stängningsdagar för förskola och fritidshem   Höstterminen 2018: 17 augusti, 27 september, 29 oktober Vårterminen 2019:  8

  Senast uppdaterad 2017-05-19

 10. Meny

  I våra

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 11. Tvätta inte bilen på gatan

  Det förorenade vattnet rinner vidare till ett vattendrag och når slutligen en sjö eller havet där det kan störa växt- och djurlivet. Vad kan jag göra istället? Ett bättre

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 12. Förorenad mark

  Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Förorenade områden innefattar inte bara gamla

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 13. LerumLär - NPF

  Enheten för elevhälsa och utveckling stöttar det viktiga arbetet som pågår på enheterna i att lära mer om NPF-området, bidra till att stimulera inhämtande av ny kunskap genom att lyfta fram och

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 14. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2018 antogs tillsynsplanen för 2019. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 15. Nationella skolutvecklingsprogram

  Några av de statliga satsningarna som genomförs i Lerums kommun är matematiklyftet, läslyftet och lärarlyftet. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 16. Lägeskontroll

  En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt plats. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 17. Livsmedel

  I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka verksamheterna,

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 18. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2018 antogs tillsynsplanen för 2019. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 19. Aktiviteter och friluftsliv

  För aktiviteter som enbart är förknippade med föreningsverksamhet hänvisas till Föreningsregistret.

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 20. Tack för tipset!

  Ditt evenemangstips har nu skickats till kulturenheten. Har du frågor om evenemangskalendern eller kulturenhetens tryckta kulturkalender kan du kontakta kultursamordnaren.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 21. Bibliotek och filialer

  För aktuella öppettider (till exempel under sommaren), för att låna och låna om, eller få lästips med mera, besök vår webbplats

  Senast uppdaterad 2012-06-04