3044 träffar inom Hela webbplatsen

 1. En miljövänlig och ren energikälla

  Vid val av energikälla finns det många faktorer att väga in. En värmepump kräver tillförsel av el och det finns energikällor som är mer miljövänliga som exempelvis biobränsleeldning i

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 2. Tidigare bolag för försäkring

  Sammanställning av tidigare försäkringsbolag Nuvarande 2015-09-01 LänsförsäkringarHeltid året om/Verksamhetstid för vissa kategorierFörsäkringsnummer: 2326320

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 3. Återanvändning och återbruk

  Lämna saker för återbruk På Hultet kan du nu lämna överblivet byggmaterial för återbruk. Det går bra att lämna exempelvis isolering, takpannor, dörrar, fönster med karm, diskbänkar,

  Senast uppdaterad 2019-01-18

 4. Minska ditt avfall

   Avfallstrappan styr hur vi ska hantera vårt avfall Avfallstrappan som EU har fastställt, styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige. Förhindra att avfall skapas, så kallad

  Senast uppdaterad 2018-11-15

 5. Källsortera och återvinn

  Använd ”Sorteringsguiden” längst ner på sidan för detaljerad information eller gå in på flikarna i menyn till vänster. Producentansvar I de flesta fall ligger

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 6. VA-utbyggnad i Björboholm

  Etapp 1 Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var helt klar sommaren 2017. Etapp 2 Utbyggnad av etapp 2

  Senast uppdaterad 2017-03-20

 7. #Connect2earth – för att du och naturen hör ihop

  Pumpa hojen för klimatet! Vi gjorde det extra roligt att cykla! På torsdagen, fredagen och lördagen fanns cykelkorgar med lite överraskningar längs några av kommunens cykelbanor. Flera

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 8. Miljöbalken värnar inomhusklimatet

  I lagen ställs också krav på att en bostad ska vara sådan att den inte orsakar ohälsa. Bland annat anges att den ska ge "betryggande skydd mot värme, kyla, drag och fukt". Den som äger

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 9. Fyrverkeri

  Dock får fyrverkerier användas från klockan 18.00 - midnatt på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton, dessutom från midnatt till klockan 02.00 nyårsdagen, påskdagen och första maj. Pyrotekniska

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 10. Bikupor i tätort

  Bin är pollinatörer som utför viktiga ekosystemtjänster för vårt samhälle därför uppmuntrar Lerums Kommun biodling. Viktigt är dock att det inte medför olägenhet för grannar eller

  Senast uppdaterad 2019-08-08

 11. Stall och lantbruk

  På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om hur du anmäler misstanke om att djur far illa:

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 12. Behandling av personuppgifter på miljöenheten

  När man exempelvis ansöker om ett avloppstillstånd eller lämnar en anmälan om matförgiftning så lämnar man samtidigt in sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen reglerar hur miljö- och

  Senast uppdaterad 2018-05-23

 13. Adresser kommunala skolor

  Under rubriken Ladda hem nedan finner du adresslistan till alla kommunala skolor i Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 14. Entreprenöriellt lärande

  I Sektor lärandes verksamhetsidé står att skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande.  Skolverket beskriver entreprenöriellt lärande som att det "innebär att utveckla och

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 15. Gemensamma stängningsdagar 2018-2019

  Gemensamma stängningsdagar för förskola och fritidshem   Höstterminen 2018: 17 augusti, 27 september, 29 oktober Vårterminen 2019:  8

  Senast uppdaterad 2017-05-19

 16. Meny

  I våra

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 17. Digitala verktyg för lärande

  Lerums kommun har sedan 2011 bedrivit en satsning på ett ökat digitalt lärande och 1-1 satsningen (ett personligt lärverktyg till varje elev) är nu fullt utbyggd från årskurs 4 till och med

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 18. LerumLär - NPF

  Enheten för elevhälsa och utveckling stöttar det viktiga arbetet som pågår på enheterna i att lära mer om NPF-området, bidra till att stimulera inhämtande av ny kunskap genom att lyfta fram och

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 19. Nationella skolutvecklingsprogram

  Några av de statliga satsningarna som genomförs i Lerums kommun är matematiklyftet, läslyftet och lärarlyftet. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 20. Betygsprövning

  Om du inte har betyg eller har fått F på en kurs har rätt att göra en prövning. Prövningen är kostnadsfri och ska göras inom den tid du är inskriven på gymnasiet.

  Senast uppdaterad 2012-05-30