3034 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Trygghetsvandring

  Vandringarna genomförs av Lerums kommun tillsammans med polis och invånare. Under vandringarna tittar vi på faktorer som påverkar både den faktiska och den upplevda tryggheten/säkerheten. Bland

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 2. Förebyggande metoder

  Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är föräldrars attityder till

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 3. Avfall och återvinning

  Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör avfall och återvinning.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 4. Ekonomi och näringsliv

  Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör ekonomi och näringsliv.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 5. Riddarstensgården

  Centrum ligger en bit bort men bussar går från centrum till boendet. Boendet Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter.Inom varje enhet finns

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 6. Politik

  Här hittar du arbetsordning, delegationsordning och reglementen som rör fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 7. Vad får man spola ner i avloppet?

  Vi i hushållen spolar ner mer skräp än industrin. I avloppet hamnar allt från bomullspinnar, tamponger och kondomer till mediciner, lacknafta och färgrester. För att inte tala om alla kemikalier

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 8. Tack för ditt förslag.

  Tack för att du tog dig tid att lägga ett förslag på nya idrottshallen i Lerum. Vi uppskattar ditt bidrag.

  Senast uppdaterad 2018-10-18

 9. Vattenkvalitet

  Mjukt vatten Vi har mjukt vatten i Lerums kommun, mellan 2-3°dH (tyska hårdhetsgrader). Vattnets hårdhet påverkar bland annat hur mycket disk- och tvättmedel som behöver doseras,

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 10. Bildarkiv

  Historia i bilder

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 11. Om other languages

  Vi har kallat funktionen Other languages. In English Lerums website has its own structure in English, where the most important pages are translated.

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 12. Om anpassa

  Använd din webbläsares funktioner! Om du vill ändra storlek, färger och liknande på sidan ska du använda webbläsarens inställningar.

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 13. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 14. Stenkullen

  Den senaste kommundelsträffen i Stenkullen var 2008.  Anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Stenkullen Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa anteckningar

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 15. Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

    Förslaget Området är ligger väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. I området finns strandskydd och är till största del ett naturområde med kuperad

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 16. Energieffektiva hus

  För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked får energibehovet vara max 50 procent av Boverkets nivå och byggnaden ska förses med minst 3 kW solenergi om det är en normal villa med

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 17. Detaljplan för bostäder norr om församlingshemmet

  Bakgrund Förvaltningen fick i uppdrag att leta centrumnära kommunala tomter för ett trygghetsboende. Två tomter ovanför församlingshemmet norr om Västra stambanan vid Hästhagsvägen i

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 18. Vad tycker du?

  Här är en del idéer och förslag som kommit in: Skapa fler gröna jobb i kommunen genom att ställa om energisystemen i kommunens bostäder Skicka ut energirådgivarna på

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 19. Klimatsmart

  25 klimatsmarta tips Vi har också samlat på oss en hel del klimatsmarta tips. Se i vänstermenyn. Sorteringsguiden Här finner du allt du behöver veta för att sortera ditt

  Senast uppdaterad 2015-01-21