3035 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Bildarkiv

  Historia i bilder

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 2. Om other languages

  Vi har kallat funktionen Other languages. In English Lerums website has its own structure in English, where the most important pages are translated.

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 3. Om anpassa

  Använd din webbläsares funktioner! Om du vill ändra storlek, färger och liknande på sidan ska du använda webbläsarens inställningar.

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 4. Stenkullen

  Den senaste kommundelsträffen i Stenkullen var 2008.  Anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Stenkullen Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa anteckningar

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 5. Energieffektiva hus

  För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked får energibehovet vara max 50 procent av Boverkets nivå och byggnaden ska förses med minst 3 kW solenergi om det är en normal villa med

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 6. Riddarstensgården

  Centrum ligger en bit bort men bussar går från centrum till boendet. Boendet Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter.Inom varje enhet finns

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 7. Vad tycker du?

  Här är en del idéer och förslag som kommit in: Skapa fler gröna jobb i kommunen genom att ställa om energisystemen i kommunens bostäder Skicka ut energirådgivarna på

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 8. Klimatsmart

  25 klimatsmarta tips Vi har också samlat på oss en hel del klimatsmarta tips. Se i vänstermenyn. Sorteringsguiden Här finner du allt du behöver veta för att sortera ditt

  Senast uppdaterad 2015-01-21

 9. Vad får man spola ner i avloppet?

  Vi i hushållen spolar ner mer skräp än industrin. I avloppet hamnar allt från bomullspinnar, tamponger och kondomer till mediciner, lacknafta och färgrester. För att inte tala om alla kemikalier

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 10. Vattenkvalitet

  Mjukt vatten Vi har mjukt vatten i Lerums kommun, mellan 2-3°dH (tyska hårdhetsgrader). Vattnets hårdhet påverkar bland annat hur mycket disk- och tvättmedel som behöver doseras,

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 11. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 12. Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

    Förslaget Området är ligger väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. I området finns strandskydd och är till största del ett naturområde med kuperad

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 13. Detaljplan för bostäder norr om församlingshemmet

  Bakgrund Förvaltningen fick i uppdrag att leta centrumnära kommunala tomter för ett trygghetsboende. Två tomter ovanför församlingshemmet norr om Västra stambanan vid Hästhagsvägen i

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 14. Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

  Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 85 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter samt parhus och friliggande villor.  Planens

  Senast uppdaterad 2015-12-21

 15. Tack för ditt svar!

  Ditt svar hjälper oss i vårt arbete. Efter en sammanställning av de svar som kommer in undersöker vi vilka platser vi skulle kunna gå vidare med.

  Senast uppdaterad 2017-03-13

 16. Beställa radonmätning

  Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen1 oktober - 30 april. Dosorna måste därför sättas upp senast den

  Senast uppdaterad 2013-09-26

 17. Naturlekplats Floda

  I projektet att utveckla Floda centrum ville man få trivsamma och trygga mötesplatser samt att vattnet i Floda skulle bli mer tillgängligt. Man skapade en gångslinga utefter vattnet och

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 18. Nedtagning av träd

  Vad gäller vid nedtagning av träd på min egen mark? Ibland uppstår det situationer när träd trots allt behöver tas ner. Ett träd som är skyddsvärt men inte uppfyller någon av

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 19. Tack!

  Ditt inköpsförslag är nu mottaget.

  Senast uppdaterad 2012-07-10

 20. Tack!

  Vi har mottagit ditt meddelande.

  Senast uppdaterad 2014-08-18

 21. Förskoleklass

  För mer information, kontakta närmaste grundskola, eller se kontaktinformation överst, till höger på denna sida. E-tjänst Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare till barn

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 22. När startar Floda vattenverk?

  Stefan Lund, arbetsledare på VA-produktion i Lerums kommun, svarar på frågor om bevattningsförbudet. Varför använder vi inte vatten från sjön Aspen? Går det inte att påskynda starten av Floda

  Senast uppdaterad 2018-09-09