3044 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Bedömning och betyg

  Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F används inte i grundsärskolan. I de fall betyg sätts gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan.

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 2. Personlig trygghet

  I enlighet med Vision 2025 ska Lerums kommun vara ett ställe där vi alla har möjligheter att utöva inflytande över vår situation i alla skeden av livet. Samtidigt känner vi ansvar för andra och

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 3. Räddningstjänsten

  Räddningstjänsten Storgöteborg Du hittar all information om

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 4. Säkert i hemmet

  Ovan finner du Lerums kommuns information, längst ner på sidan finner du externa länkar. Klicka här för att läsa mer om

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 5. Polisen

  Telefon: 114 14 Telefax: 010-56 57395 Besöksadress:Göteborgsvägen 16, LerumBox 67, 443 01 Lerum Receptionen öppenOnsdagar

  Senast uppdaterad 2012-11-14

 6. Vilket stöd finns?

  Att bli utsatt för våld av en person som man lever tillsammans med och kanske har barn med påverkar hela livssituationen. Med våld avses psykisk och fysisk misshandel, hot, sexuellt våld,

  Senast uppdaterad 2012-06-07

 7. Förälder, vårdnadshavare och förmyndare

  En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. En förmyndares uppdrag är att förvalta

  Senast uppdaterad 2017-01-26

 8. Floda

  Floda är beläget vid sjön Sävelången. Orten har sitt ursprung från Floda Säteri och det stationssamhälle som uppstod efter att Västra Stambanan drogs fram. Floda har under senare delen

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 9. Tollered

  Tollered är i grunden en gammal by vars gårdar låg i anslutning till Tollereds ström.Det man främst associerar Tollered med idag är bruksorten uppvuxen kring Nääs fabriker. Bebyggelsen

  Senast uppdaterad 2015-12-21

 10. Arbete med vattenfrågor

  Vattenråd Stora delar av Lerums kommun ligger inom Säveåns avrinningsområde och i kommunen södra delar finns områden som ligger inom Mölndalsåns avrinningsområde. Säveåns vattenråd och

  Senast uppdaterad 2016-10-07

 11. Gallerier

  Dergårdsgalleriet Dergårdsgalleriet är ett gemytligt galleri i centrala Lerum där såväl amatörer som professionella konstnärer ges möjlighet att ställa ut. Med jämna mellanrum anordnas

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 12. Ekebacken

    Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Ekebacken. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boendet Ekebacken

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 13. Nya Sävegården

  Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Nya Sävegården. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boende Nya Sävegården består av fem

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 14. Barnahus Älvsborg

  Barnahus Älvsborg - samverkan för barnets bästa

  Senast uppdaterad 2016-04-29

 15. Plattform Lerum - Föräldraguide

  Plattform Lerum finns på flera ställen i kommunen och i olika format. Här nedan hittar du vår föräldraguide med mer information. Vår ambition är att göra det enkelt för alla föräldrar och barn.

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 16. Dödsfall

  När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 17. Kränkande behandling och mobbning

  Mobbning och kränkande behandling kan exempelvis innebära att någon utsätts för slag, knuffar och ovälkomna beröringar. Det kan innebära verbala hot, svordomar eller att bli kallad för öknamn.

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 18. Stöd till unga brottsoffer

  Stöd till unga brottsoffer finns till för dig som bor i Lerum och har blivit utsatt för brott. Det kan vara rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande. Det kostar inget att komma

  Senast uppdaterad 2012-10-09

 19. Faderskap, föräldraskap

  Fastställa faderskap Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet modern inte är gift, om faderskapet ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävts i domstol

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 20. Vårdnad om barn

  Samarbetssamtal Om föräldrar är oense om barns vårdnad, boende eller umgänge, kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. I samarbetssamtalet kan föräldrarna under

  Senast uppdaterad 2012-06-03