3044 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Riksfärdtjänst

  Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna resa på egen hand. Rullstolslyft och rullstolsplatser finns på de flesta tåg

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 2. Solkattens hushållstjänster och kembar

  Presentation av leverantör  Solkattens hushållstjänster och kembar erbjuder såväl omvårdnads som serviceinsatser. Omvårdnadsinsatserna erbjuds alla dagar mellan klockan

  Senast uppdaterad 2017-03-24

 3. Västtrafik Seniorkort

  Västtrafikkortet heter Seniorkort (65+ kort). Kortet gäller inom Lerum kommunzon på alla Västtrafiks linjer samt vid resor med Flexlinjen och Närtrafik. Det gäller inte vid resor med

  Senast uppdaterad 2017-02-08

 4. Bilpool och samåkning

  Det kan också vara ett bra alternativ istället för att skaffa ytterligare en bil i familjen. Vad är en bilpool? Bilpool innebär att flera personer gemensamt använder sig av ett

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 5. Vägägare, väghållare, vägsamfällighet

  I Floda, Annekärr samt Sjövik är fortfarande vägföreningen ansvarig väghållare men Lerums kommun sköter driften. I Floda och Sjövik pågår arbetet med att avveckla vägföreningen för att kommunen

  Senast uppdaterad 2012-06-07

 6. Kan jag få hjälp med att rösta?

  Sjukdom Ålder Funktionsnedsättning Intagen på häktet eller kriminalvårdsanstalt Den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med

  Senast uppdaterad 2018-06-27

 7. Kommunfullmäktiges beredningar

  Beredningarnas uppgift är att ta reda på medborgarnas behov och önskemål när det gäller kommunens verksamheter. Beredningarna ska arbeta med alla medborgares perspektiv och inte enbart för dem

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 8. Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsens möten är inte offentliga. Kommunstyrelsen - ansvarar för all verksamhet Kommunstyrelsen ansvarar för att leda hela förvaltningen och för all den verksamhet som

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 9. Revisionen

  Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur Lerums kommuns styrelse, utskott, nämnder, och beredningar genomför sina uppgifter. De kommunala bolagen

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 10. Kommunfullmäktiges beredningar

  Beredningarnas uppgift är att ta reda på medborgarnas behov och önskemål när det gäller kommunens verksamheter. Beredningarna ska arbeta med alla medborgares perspektiv och inte enbart för dem

  Senast uppdaterad 2018-06-15

 11. Revisionens protokoll

  Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Det är de förtroendevaldas ansvar som granskas, bedöms och prövas.  Klicka på dokumenten under

  Senast uppdaterad 2015-01-14

 12. Offentlig allmän handling och sekretess

  Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. En svensk rättighet sedan 1766 På så sätt har man också möjlighet att påverka

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 13. Överklaga beslut

  Beslut som rör bland annat detaljplaner och bygglov kan överklagas enligt reglerna i plan- och bygglagen, se längre ner på sidan.

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 14. Egen matlåda och mugg när du köper mat och dryck

  Brukar du köpa hämtmat eller hämtkaffe och tycker att det känns onödigt med engångsbehållarna? Enligt Livsmedelverket är det helt ok att du tar med dig dig egna tomma behållare, som matlåda eller

  Senast uppdaterad 2019-08-14

 15. Förlikning i långdragen tvist

  Den 6 augusti 2019 kom Lerums kommun överens med Systemteknik i Lerum AB om en förlikning i den tvist som pågått mellan parterna sedan flera år tillbaka.

  Senast uppdaterad 2019-08-07

 16. Prideflaggan ska upp igen

  Lerums kommun står upp för mänskliga rättigheter och att alla får älska dem de själva vill. Lerums kommun fördömer alla former av hatrelaterat våld och hatrelaterad skadegörelse.

  Senast uppdaterad 2019-08-05

 17. Tvätta inte bilen på gatan

  Det förorenade vattnet rinner vidare till ett vattendrag och når slutligen en sjö eller havet där det kan störa växt- och djurlivet. Vad kan jag göra istället? Ett bättre

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 18. Förorenad mark

  Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Förorenade områden innefattar inte bara gamla

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 19. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2018 antogs tillsynsplanen för 2019. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 20. Lämna Second hand i Lerums kommun

  Lämna begagnade kläder och prylar till Myrorna och Emmaus Lerums kommun har tecknat ett avtal med Myrorna, som tar emot användbara saker som exempelvis kläder, skor, leksaker, husgeråd,

  Senast uppdaterad 2019-01-18