3034 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Hur ser en planprocess ut?

  En effektiv och snabb planprocess skall även tillgodose kraven på rättssäkerhet och medborgerligt inflytande. Planprocessen i Sverige regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 2. Vi måste titta framåt

  Det finns energiknippen och energiknippen och så finns det Birgitta Jacobsson i Gråbo. Birgitta är kassör i Stora Lundby samhällsförening, kassör i gymnastikföreningen Gråbogympan, ordförande i

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 3. Gråbo – bättre än sitt rykte

  - Det var en fin tid, slutet på 50-talet och början av 60-talet. Det bidrog till att vi flyttade hit 1969. I ett av husen som kallas "lingon och blåbär", ler Alf Olsson. Alf Olsson är

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 4. Undvika parallella spår

  Hon betonar bland annat transparens och kontinuerlig återkoppling för att undvika missförstånd. - Vad gäller Medskapandegruppen är det viktigt att kommunens processledning prioriterar

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 5. Ingen grå tunnel i Gråbo

  - Ambitionen är att boende i Gråbo ska uppleva tunneln som mer tillgänglig och tilltalande. Kanske till och med något att visa upp för gästerna på promenaden efter maten, säger Karin Gertzén,

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 6. Hur skapa hållbar pedagogik i Gråbo?

  - Det beror naturligtvis på hur man ser på lärande och lärmiljöer. Man visst kan man skapa en skola anpassad efter det arbetssätt man vill ha. Det viktiga är att arbetsprocessen dit, där många

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 7. Guld – när Gråbo bygger nytt

  - Det är den högsta klassningen. Dessutom har vi byggt solpaneler som producerar värme på nästan alla fastigheterna utom Nya Lundbygården. På Ljungviksskolan, Röselidsskolan och Nya Lundbygården

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 8. Ett bra samhälle att växa upp på

  En av anledningarna till att Lerums kommun beslutade sig för att göra Gråbo till pilot i visionsarbetet är återkommande problem med skadegörelse och missbruk bland unga. Målet att skapa Sveriges

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 9. Vad gäller för smällare och fyrverkerier vid nyår?

  Fyrverkerier får i Lerums kommun användas nyårsnatten klockan 18-02. Inget annat. Är det dessutom i tätbebyggt område kan det krävas polistillstånd. Smällare är förbjudna i hela Sverige.

  Senast uppdaterad 2018-12-27

 10. Förskoleklass

  För mer information, kontakta närmaste grundskola, eller se kontaktinformation överst, till höger på denna sida. E-tjänst Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare till barn

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 11. Equmeniakyrkan håller öppet måndagkväll klockan 18

  Med anledning av bilolyckan igår där en ung person förolyckades och flera skadades håller Equmeniakyrkan i Floda öppet även ikväll, måndag den 12 november från klockan 18, för den som känner behov

  Senast uppdaterad 2018-11-11

 12. Studenter gör fältarbete i Aspenäs

  Undrar du vad det är för unga människor som vandrar omkring, antecknar och fotograferar i Aspenäs i Lerum? Förmodligen ser du några studenter från Bebyggelseantikvariskt program på Göteborgs

  Senast uppdaterad 2018-11-15

 13. Nya rondellen ska förbättras

  Angående den nya cirkulationsplatsen vid Gråbovägen/Tollestorpsvägen så pågår arbete fortfarande med vägvisning, linjemarkering och asfaltering.

  Senast uppdaterad 2018-11-07

 14. Sjukvård och tandvård

  Huvudregeln är att du, då du är i behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral. Adresser och telefonnummer hittar du i länkarna nederst på denna

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 15. Buller och luftkvalitet

  Miljöenheten ger information, prövar ansökningar och kontrollerar att berörd lagstiftning efterlevs. Verksamheten bidrar till att skapa trygghet för konsumenter, invånare och företagare. En

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 16. Svar på vanliga frågor

  Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd?Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara

  Senast uppdaterad 2014-10-07

 17. Lerum i EuroPride Parade 18 augusti

  Lördagen den 18 augusti fyller vi tillsammans Göteborgs gator med kamp, solidaritet och glädje! EuroPride Parade 2018 kommer att färdas genom stadens gator, upp på avenyn och avslutas med fest,

  Senast uppdaterad 2018-08-06

 18. Ministerbesök i Lerum

  Idag besökte utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Lerum. Han fick möjlighet att diskutera låga vattennivåer med några av kommunens medarbetare. De träffades vid Lilla Stamsjön.

  Senast uppdaterad 2018-08-14