3044 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Lägeskontroll

  En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt plats. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 2. Minska skräpet - Räkna till 10

  Visst kan du minska avfallet! Här är några tips och råd Tänk efter vad du verkligen behöver innan du handlar

  Senast uppdaterad 2013-11-04

 3. Nybyggnadskarta

  Vid beställning av nybyggnadskarta går det också bra att använda vår

  Senast uppdaterad 2013-09-17

 4. Ändrade dagar för sophämtning 2019

  Vecka 22 med Kristi Himmelsfärd 30 maj sker tömning som vanligt. Vecka 23 med Nationaldagen 6 juni sker tömning som vanligt. Midsommarveckan vecka 25 2019Ordinarie

  Senast uppdaterad 2018-06-19

 5. Livsmedel

  I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka verksamheterna,

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 6. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2018 antogs tillsynsplanen för 2019. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 7. Förpackningar och tidningar

  Kommunen ansvarar inte för driften och skötseln av återvinningsstationerna utan detta sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Om behållarna inte är tömda, om det behöver städas eller

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 8. Aktiviteter och friluftsliv

  För aktiviteter som enbart är förknippade med föreningsverksamhet hänvisas till Föreningsregistret.

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 9. Farligt avfall hämtas

  Farligt avfall kan vara färgrester, bekämpnings- eller lösningsmedel, sprayflaskor eller småelektronik (till exempel väckarklockor, strykjärn, matberedare). Men bilen tar inte emot TV-apparater

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 10. Tack för tipset!

  Ditt evenemangstips har nu skickats till kulturenheten. Har du frågor om evenemangskalendern eller kulturenhetens tryckta kulturkalender kan du kontakta kultursamordnaren.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 11. Asfaltering Norra Hallsås

  Under vecka 32 kommer Lerums kommun att tillsammans med entreprenören PEAB Asfalt AB att påbörja arbetet med att färdigställa berörda vägar i Norra Hallsås.  De berörda vägarna är

  Senast uppdaterad 2019-07-25

 12. Bibliotek och filialer

  För aktuella öppettider (till exempel under sommaren), för att låna och låna om, eller få lästips med mera, besök vår webbplats

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 13. Dergårdsteatern

  Dergårdsteatern i Lerum är en av Västsveriges största teatrar med plats för 362 personer. Ett stort antal människor besöker Dergårdsteatern varje år. Här visas allt ifrån kammarmusikkonserter och

  Senast uppdaterad 2017-12-14

 14. Ombyggnation av Torpskolan och Knappekullaskolan

  Lerums kommun växer och vi är trångbodda i skolorna i Norra Lerum. För att möta framtida behov har kommunstyrelsen beslutat att Torpskolan och Knappekullaskolan ska byggas om för att kunna ta

  Senast uppdaterad 2018-02-12

 15. Aktiviteter och träffpunkter

  Du behöver inte vara ensam Tillsammans med frivilligorganisationer bedriver Lerums kommun kaféverksamhet och träffpunkter för seniorer för att främja social gemenskap. Kaféverksamhet

  Senast uppdaterad 2018-03-06

 16. Cirkulationsplats Kastenhofsmotet -Härskogsvägen

  Korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet är mycket olycksdrabbad. Under 2016 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie för korsningen. Studien visade att det finns behov av en

  Senast uppdaterad 2018-09-03

 17. Stiftelser, fonder och stipendier

  Huvuddelen av fonderna och stiftelserna skall hjälpa människor i största allmänhet men det finns också fonder för speciella ändamål. Stipendium kan sökas för alla möjliga anledningar och

  Senast uppdaterad 2016-02-04

 18. Beställning nyckelbricka

  Beställ din egen nyckelbricka till kommunens passersystem! Om du redan har en nyckelbricka kan behörigheten lätt ändras eller kompletteras. Fyll i formuläret i alla delar och klicka på

  Senast uppdaterad 2012-08-07

 19. Företag

  För att komma till sidorna om bygglov klicka här

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 20. Barn- och ungdomskultur

  Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till att delta i kulturlivet, både till kulturupplevelser och till eget skapande. Barn- & familjeföreställningar Barn- och

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 21. Garage

  Anledningen är att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen. Miljöbalkens

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 22. Att tänka på om du vill inreda din vind

  Kontakta alltid bygglovsenheten för att få reda vilka regler som gäller för ditt område. Se under kontakt här ovanför.Att inreda vinden till bostadsyta kräver alltid bygglov.

  Senast uppdaterad 2013-01-30