3044 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Värdegrund

  Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SOL 5 kap. §4). Vad är en

  Senast uppdaterad 2012-12-17

 2. Pumpa hojen för klimatet

  Lördag den 30 mars är det Earth Hour, världens största klimatmanifestation. Lerums kommun deltar och gör det extra roligt att cykla! På torsdag, fredag och lördag /28-30/3) hittar du cykelkorgar med

  Senast uppdaterad 2019-03-25

 3. Välkommen till studiecirkel om minnessvikt

  När minnet sviktar eller man får en demenssjukdom förändras ofta livet. Mycket blir annorlunda även för dig som anhörig till en person med en minnessvikt. Anmäl dig till studiecirkel i ämnet under

  Senast uppdaterad 2019-03-21

 4. Låt föräldrarna nattvandra för klassresan

  Om föräldrarna ställer upp och nattvandrar så ger kommunen bidrag till eleverna. Erbjudande till elever och vårdnadshavare i årskurs 7-9: Vill din klass tjäna 1000 kronor till klasskassan eller

  Senast uppdaterad 2018-04-11

 5. Välkommen till HBTQ-samrådet

  Lerums kommuns HBTQ-samråd arbetar med att utifrån ett normkritiskt perspektiv belysa och utveckla frågor som påverkar livssituationen för HBTQ-personer.

  Senast uppdaterad 2019-02-12

 6. Trygghetstelefonerna fungerar som vanligt igen

  Det var tidigare idag stora driftstörningar i operatören Tele 2:s nät, vilket innebar att Trygghetstelefonerna inte fungerade för brukarna i Lerums kommun. Nu är problemet avhjälpt och

  Senast uppdaterad 2019-01-31

 7. Snön påverkar soptömningen

  Nu när det har kommit en del snö påverkas soptömningen, som tar lite längre tid än vanligt. Låt kärlet stå framställt tills det är tömt.

  Senast uppdaterad 2019-01-29

 8. Bidrag för radonmätning

  Har du koll på radonhalten i ditt hus? För hög halt av radon kan finnas i alla slags hus.

  Senast uppdaterad 2019-01-22

 9. Ny tobakslag från 1 juli 2019

  Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

  Senast uppdaterad 2019-01-21

 10. Vad gäller för smällare och fyrverkerier vid nyår?

  Fyrverkerier får i Lerums kommun användas nyårsnatten klockan 18-02. Inget annat. Är det dessutom i tätbebyggt område kan det krävas polistillstånd. Smällare är förbjudna i hela Sverige.

  Senast uppdaterad 2018-12-27

 11. Gymnasium

  Gymnasieskolan  Skolan erbjuder ett stort antal av de nationella programmen, gymnasiesärskola och ett riksrekryterande Seglargymnasium.

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 12. Förskoleklass

  För mer information, kontakta närmaste grundskola, eller se kontaktinformation överst, till höger på denna sida. E-tjänst Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare till barn

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 13. Tack för ditt svar

  Dina synpunkter är viktiga för oss i det fortsatta arbetet. /Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

  Senast uppdaterad 2017-03-22

 14. Projekt Skolvägar

  Gråbos tre nya skolor har olika profiler och därför vissa skollokaler som passar för undervisning kopplat till skolornas respektive profiler. Samutnyttjar profillokaler För att

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 15. Grön-blå gestaltning

  - Vi ska stärka de gröna kvaliteterna och öka den visuella kontakten med vatten, säger planarkitekt Henrik Ohlson. Blå gestaltning Planerna för de nya bostäderna i Gråbo

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 16. Samhällsutveckling med mänskligt ansikte

  Till projektägare utsågs snabbt kommunens socialchef. Bara en sådan sak. Sociala problem Initialt drev dåvarande stadsbyggnadskontoret ett centrumutvecklingsprojekt i Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 17. Det här är Pilot Gråbo

  Därmed gick startskottet till Pilot Gråbo. - Skälen till beslutet är flera; att tre nya skolor redan hade byggts, att samhället fortfarande hade stora sociala problem, att engagemanget

  Senast uppdaterad 2015-01-28