2742 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Minska skräpet - Räkna till 10

  Visst kan du minska avfallet! Här är några tips och råd Tänk efter vad du verkligen behöver innan du handlar

  Senast uppdaterad 2013-11-04

 2. Ändrade dagar för sophämtning 2019

  Vecka 22 med Kristi Himmelsfärd 30 maj sker tömning som vanligt. Vecka 23 med Nationaldagen 6 juni sker tömning som vanligt. Midsommarveckan vecka 25 2019Ordinarie

  Senast uppdaterad 2018-06-19

 3. Förpackningar och tidningar

  Kommunen ansvarar inte för driften och skötseln av återvinningsstationerna utan detta sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Om behållarna inte är tömda, om det behöver städas eller

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 4. Farligt avfall hämtas

  Farligt avfall kan vara färgrester, bekämpnings- eller lösningsmedel, sprayflaskor eller småelektronik (till exempel väckarklockor, strykjärn, matberedare). Men bilen tar inte emot TV-apparater

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 5. Rondell vid Kastenhofsmotet -Härskogsvägen

  Korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet är mycket olycksdrabbad. Under 2016 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie för korsningen. Studien visade att det finns behov av en

  Senast uppdaterad 2018-09-03

 6. VA-utbyggnad i Björboholm

    Etapp 1 Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var klar sommaren 2017. Etapp 2 Utbyggnad av

  Senast uppdaterad 2017-03-20

 7. Sjöar och vattendrag

  Lerum korsas också av två skilda biflöden till Göta Älv, Lärjeån från Gråbo och västerut, samt Säveån. Se vattenöversikt nederst på sidan. Försurning och kalkning Västsverige är

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 8. Elnät

  Totalt har Lerum Energi AB ca 16 000 kunder. Lerum Energi AB ägs till 100 % av Lerums kommun. Elnätsföretag Varje elnätsföretag har ensamrätt på distributionsnätet inom sitt

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 9. Energirådgivning

  Telefon och e-post till Energi- och klimatrådgivningen hittar du under kontakt här ovanför. El och värme Du hittar många användbara tips om el och uppvärmning i faktabladen som

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 10. En miljövänlig och ren energikälla

  Vid val av energikälla finns det många faktorer att väga in. En värmepump kräver tillförsel av el och det finns energikällor som är mer miljövänliga som exempelvis biobränsleeldning i

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 11. #Connect2earth – för att du och naturen hör ihop

  Pumpa hojen för klimatet! Vi gjorde det extra roligt att cykla! På torsdagen, fredagen och lördagen fanns cykelkorgar med lite överraskningar längs några av kommunens cykelbanor. Flera

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 12. Miljöbalken värnar inomhusklimatet

  I lagen ställs också krav på att en bostad ska vara sådan att den inte orsakar ohälsa. Bland annat anges att den ska ge "betryggande skydd mot värme, kyla, drag och fukt". Den som äger

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 13. Fyrverkeri

  Dock får fyrverkerier användas från klockan 18.00 - midnatt på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton, dessutom från midnatt till klockan 02.00 nyårsdagen, påskdagen och första maj. Pyrotekniska

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 14. Bikupor i tätort

  Bin är pollinatörer som utför viktiga ekosystemtjänster för vårt samhälle därför uppmuntrar Lerums Kommun biodling. Viktigt är dock att det inte medför olägenhet för grannar eller

  Senast uppdaterad 2019-08-08

 15. Stall och lantbruk

  På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om hur du anmäler misstanke om att djur far illa:

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 16. Behandling av personuppgifter på miljöenheten

  När man exempelvis ansöker om ett avloppstillstånd eller lämnar en anmälan om matförgiftning så lämnar man samtidigt in sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen reglerar hur miljö- och

  Senast uppdaterad 2018-05-23

 17. Tvätta inte bilen på gatan

  Det förorenade vattnet rinner vidare till ett vattendrag och når slutligen en sjö eller havet där det kan störa växt- och djurlivet. Vad kan jag göra istället? Ett bättre

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 18. Förorenad mark

  Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Förorenade områden innefattar inte bara gamla

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 19. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2018 antogs tillsynsplanen för 2019. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 20. Lägeskontroll

  En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt plats. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 21. Nybyggnadskarta

  Vid beställning av nybyggnadskarta går det också bra

  Senast uppdaterad 2013-09-17