3022 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Spade

  Senast uppdaterad 2012-11-28

 2. Spån

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 3. Habilitering

  Det innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada efter olycka eller sjukdom.

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 4. Tack för din anmälan!

  Din anmälan är viktig för att stoppa missbruket i vår kummun. Tyvärr kan vi inte återkoppla till dig på grund av att det råder sekretess för det fortsatta arbetet med din anmälan.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 5. Förebyggande metoder

  Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är föräldrars attityder till

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 6. Samverkan

  Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun Med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten har Lerums kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 7. Viktigt meddelande i din telefon

  Hesa Fredrik i din mobiltelefon Från och med den 1 februari 2015 är det möjligt för allmänheten att få Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som SMS till

  Senast uppdaterad 2014-08-27

 8. Boendestöd

  Stödet kan vara omsorgsinsatser i form av motivation och vägledning för att öka den enskildes självständighet. Boendestödet ska uppfattas som en social och praktisk stödinsats för att

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 9. Kontaktperson

  Kontaktperson är en stödinsats som kan beviljas till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. En kontaktpersons uppgift kan vara att bryta social isolering, att ge stöd och hjälp eller

  Senast uppdaterad 2012-07-03

 10. Feriearbete 2019

  I år anordnas 140 ferieplatser i kommunen inom vård- och omsorg, parkskötsel, barnomsorg, vaktmästeri och föreningsarbete. Platser och arbetsområden kommer att fördelas genom lottning utefter

  Senast uppdaterad 2015-01-12

 11. Tack för din utmaning!

  Vi har tagit emot din utmaning och kontaktar dig så snart vi kan. Om du har några frågor, var vänlig kontakta kommunens upphandlingsansvarige. Kontaktinformation hittar du via länken

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 12. Sten

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 13. Utmaning - hur går det till?

  Om utmaningen bedöms vara seriös och ger tydliga besked om förbättringar när det gäller miljöhänsyn, kvalitet, pris eller annat, utlyser kommunen en offentlig upphandling. Vid utlysningen är

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 14. Processen i fem steg

  Här nedan beskriver vi processen med att utmana kommunens verksamhet. Steg 1 Gå in på kommunens hemsida www.lerum.se/utmaningsrätten. Fyll i det formulär som finns på

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 15. Talg

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 16. Bullerskydd som producerar solenergi

  − Det här har aldrig gjorts tidigare. På det här sättet åtgärdar vi ett problem, buller, och får samtidigt ut ytterligare en nytta, att producera värme, säger Henrik Bengtsson, tidigare

  Senast uppdaterad 2012-09-27