3036 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Registrera Livsmedelsverksamhet

  Du ska lämna in en anmälan om registrering senast två veckor innan start, oavsett om du ska starta en ny verksamhet eller om du ska ta över en befintlig. Anmälan lämnas till miljöenheten.

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 2. Odlingslotter

  I Lerum finns det lediga odlingslotter. Är du intresserad av en odlingslott kan du kontakta Lerums kundcenter KomIn, e-post kommun@lerum.se, telefon 0302-52

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 3. Skidåkning

  Var vänlig och gå inte i spåren Elljusspåren i Gråbo, Sjövik, Floda och Lerum sköts av LMA AB. Vid Öijareds golfbana finns flera spår. Spåren sköts av Öijareds

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 4. Besök våra trädgårdar

  År 2015 skapade vi det unika konceptet Växtrum i Lerum. Idén är att utveckla glömda och gömda platser i centrala Lerum och göra dem till inspirerande och engagerande

  Senast uppdaterad 2018-03-20

 5. Markiser, flaggor och skyltar

  Det får inte uppstå risk att fotgängare slår i huvudet eller att bilar kör på skyltarm, flaggor m.m. Lokal ordningsstadga gäller Enligt lokal ordningsstadga för Lerums kommun får

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 6. Torghandel

  Är du intresserad av en torghandelsplats tar du kontakt med kommunens kundcenter KomIn. Bagges Torg i Lerum

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 7. Du mår som du andas in

   Mer information om ventilation och kopplingen till hälsorisker kan du hitta på Boverkets webbplats. Se länk nederst på sidan. Ventilationens uppgift Syftet med ventilationen

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 8. Riksfärdtjänst

  Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna resa på egen hand. Rullstolslyft och rullstolsplatser finns på de flesta tåg

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 9. Västtrafik Seniorkort

  Västtrafikkortet heter Seniorkort (65+ kort). Kortet gäller inom Lerum kommunzon på alla Västtrafiks linjer samt vid resor med Flexlinjen och Närtrafik. Det gäller inte vid resor med

  Senast uppdaterad 2017-02-08

 10. Bilpool och samåkning

  Det kan också vara ett bra alternativ istället för att skaffa ytterligare en bil i familjen. Vad är en bilpool? Bilpool innebär att flera personer gemensamt använder sig av ett

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 11. Vägägare, väghållare, vägsamfällighet

  I Floda, Annekärr samt Sjövik är fortfarande vägföreningen ansvarig väghållare men Lerums kommun sköter driften. I Floda och Sjövik pågår arbetet med att avveckla vägföreningen för att kommunen

  Senast uppdaterad 2012-06-07

 12. Kan jag få hjälp med att rösta?

  Sjukdom Ålder Funktionsnedsättning Intagen på häktet eller kriminalvårdsanstalt Den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med

  Senast uppdaterad 2018-06-27

 13. Kommunfullmäktiges beredningar

  Beredningarnas uppgift är att ta reda på medborgarnas behov och önskemål när det gäller kommunens verksamheter. Beredningarna ska arbeta med alla medborgares perspektiv och inte enbart för dem

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 14. Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsens möten är inte offentliga. Kommunstyrelsen - ansvarar för all verksamhet Kommunstyrelsen ansvarar för att leda hela förvaltningen och för all den verksamhet som

  Senast uppdaterad 2012-06-04