3002 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Riddarstensgården

  Centrum ligger en bit bort men bussar går från centrum till boendet. Boendet Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter.Inom varje enhet finns

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 2. Vad får man spola ner i avloppet?

  Vi i hushållen spolar ner mer skräp än industrin. I avloppet hamnar allt från bomullspinnar, tamponger och kondomer till mediciner, lacknafta och färgrester. För att inte tala om alla kemikalier

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 3. Här kan du läsa om de dagvattendammar som Lerums kommun har anlagt.

  Senast uppdaterad 2019-01-15

 4. Vattenkvalitet

  Mjukt vatten Vi har mjukt vatten i Lerums kommun, mellan 2-3°dH (tyska hårdhetsgrader). Vattnets hårdhet påverkar bland annat hur mycket disk- och tvättmedel som behöver doseras,

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 5. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 6. G-Suite for Education

  Google Apps består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Införandet av Google Apps är en del i det arbete som

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 7. G-Suite for Education

  Google Apps består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Införandet av Google Apps är en del i det arbete som

  Senast uppdaterad 2015-06-30

 8. Enskild förskola Solbacken

  Verksamhetens huvudman Stiftelsen Solbackens WaldorfförskolaHedeforsvägen 15443 61 STENKULLEN Tel 0302-10374

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 9. Digital dokumentation

  Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna gå så långt som möjligt. Som stöd för

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 10. Glesare tömning

  Ladda ner ansökningsblanketten under rubriken "Ladda hem" och skicka in den till Lerums kommun eller använd dig av e-tjänsten genom att klicka på länken här strax ovan. Vi behandlar din

  Senast uppdaterad 2012-06-14

 11. Uppehåll i hämtning av avfall

  Fastighetsägaren får uppehållet beviljat om fastigheten inte nyttjas överhuvudtaget under uppehållsperioden. Uppehållet måste vara minst tre månader för helårsbostad och hela

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 12. Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

  Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 85 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter samt parhus och friliggande

  Senast uppdaterad 2015-12-21

 13. Tack för ditt svar!

  Ditt svar hjälper oss i vårt arbete. Efter en sammanställning av de svar som kommer in undersöker vi vilka platser vi skulle kunna gå vidare med.

  Senast uppdaterad 2017-03-13