3022 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Lerum - Fairtrade City

  Lerum är en Fairtrade City I linje med Vision 2025 är Lerums kommun sedan 2009 en diplomerad Fairtrade City. Det innebär att vi engagerar oss för rättvis handel och etisk konsumtion. Det

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 2. Byggplatser

  För buller från byggarbetsplatser gäller riktvärden. Bostäder Vardag Dagtid klockan 07-1960 dBA utomhus, 45 dBA inomhus (ekvivalentnivå) Kvällstid klockan

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 3. Tejp

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 4. Felanmälan

  Felanmälan Felanmälan

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 5. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 6. Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

    Förslaget Området är ligger väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. I området finns strandskydd och är till största del ett naturområde med kuperad

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 7. Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

  Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 85 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter samt parhus och friliggande villor.  Planens

  Senast uppdaterad 2015-12-21

 8. Tack för ditt svar!

  Ditt svar hjälper oss i vårt arbete. Efter en sammanställning av de svar som kommer in undersöker vi vilka platser vi skulle kunna gå vidare med.

  Senast uppdaterad 2017-03-13

 9. Beställa radonmätning

  Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen1 oktober - 30 april. Dosorna måste därför sättas upp senast den

  Senast uppdaterad 2013-09-26

 10. Politik

  Här hittar du arbetsordning, delegationsordning och reglementen som rör fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 11. Naturlekplats Floda

  I projektet att utveckla Floda centrum ville man få trivsamma och trygga mötesplatser samt att vattnet i Floda skulle bli mer tillgängligt. Man skapade en gångslinga utefter vattnet och

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 12. Tack för ditt förslag.

  Tack för att du tog dig tid att lägga ett förslag på nya idrottshallen i Lerum. Vi uppskattar ditt bidrag.

  Senast uppdaterad 2018-10-18

 13. Nedtagning av träd

  Vad gäller vid nedtagning av träd på min egen mark? Ibland uppstår det situationer när träd trots allt behöver tas ner. Ett träd som är skyddsvärt men inte uppfyller någon av

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 14. Bildarkiv

  Historia i bilder

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 15. Om other languages

  Vi har kallat funktionen Other languages. In English Lerums website has its own structure in English, where the most important pages are translated.

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 16. Tack!

  Vi har mottagit ditt meddelande.

  Senast uppdaterad 2014-08-18

 17. Om anpassa

  Använd din webbläsares funktioner! Om du vill ändra storlek, färger och liknande på sidan ska du använda webbläsarens inställningar.

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 18. Anmälan aktiviteter under Barnfestivalen

  Vi vill att besökare och deltagare ska inspireras till ett hållbart tänkande. Därför har vi valt att lyfta fram hälsosamma fritids- och kulturaktiviteter. Vi har också valt att stödja

  Senast uppdaterad 2018-04-19

 19. Stenkullen

  Den senaste kommundelsträffen i Stenkullen var 2008.  Anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Stenkullen Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa anteckningar

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 20. Energieffektiva hus

  För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked får energibehovet vara max 50 procent av Boverkets nivå och byggnaden ska förses med minst 3 kW solenergi om det är en normal villa med

  Senast uppdaterad 2015-01-28