3002 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Beställa radonmätning

  Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen1 oktober - 30 april. Dosorna måste därför sättas upp senast den

  Senast uppdaterad 2013-09-26

 2. Naturlekplats Floda

  I projektet att utveckla Floda centrum ville man få trivsamma och trygga mötesplatser samt att vattnet i Floda skulle bli mer tillgängligt. Man skapade en gångslinga utefter vattnet och

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 3. Nedtagning av träd

  Vad gäller vid nedtagning av träd på min egen mark? Ibland uppstår det situationer när träd trots allt behöver tas ner. Ett träd som är skyddsvärt men inte uppfyller någon

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 4. VA-utbyggnad i Björboholm

  Etapp 1 Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var helt klar sommaren 2017. Etapp 2 Utbyggnad av etapp 2 startade i januari 2018.

  Senast uppdaterad 2017-03-20

 5. Byggprojekt i Gråbo

  I menyn till vänster hittar du byggprojekt som är under planering eller pågår i Gråbo just nu.

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 6. Svaren på de vanligaste frågorna

  Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?Lerums kommun expanderar och växer stadigt i befolkning. Därför planeras det kontinuerligt för nya bostäder. Lättast

  Senast uppdaterad 2014-10-02

 7. Verksamhetsuppföljning bygglov

  Bygglovsenheten utför uppdragen genom att: Bereda ärenden inför MBNs beslut Besluta på uppdrag av MBN, via delegation Informera allmänhet och verksamheter om

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 8. Elnät

  Totalt har Lerum Energi AB ca 16 000 kunder. Lerum Energi AB ägs till 100 % av Lerums kommun. Elnätsföretag Varje elnätsföretag har ensamrätt på distributionsnätet inom

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 9. Energirådgivning

  Telefon och e-post till Energi- och klimatrådgivningen hittar du under kontakt här ovanför. El och värme Du hittar många användbara tips om el och uppvärmning i faktabladen som

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 10. En miljövänlig och ren energikälla

  Vid val av energikälla finns det många faktorer att väga in. En värmepump kräver tillförsel av el och det finns energikällor som är mer

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 11. Fyrverkeri

  Dock får fyrverkerier användas från klockan 18.00 - midnatt på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton, dessutom från midnatt till klockan 02.00 nyårsdagen, påskdagen och första maj.

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 12. Stall och lantbruk

  På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om hur du anmäler misstanke om att djur far illa:

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 13. Vuxenutbildningen

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 14. Under rubriken Ladda hem nedan finner du adresslistan till alla kommunala skolor i Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 15. Entreprenöriellt lärande

  I Sektor lärandes verksamhetsidé står att skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande.  Skolverket beskriver entreprenöriellt lärande som att det "innebär att utveckla och

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 16. Gemensamma stängningsdagar 2018-2019

  Gemensamma stängningsdagar för förskola och fritidshem   Höstterminen 2018: 17 augusti, 27 september, 29 oktober Vårterminen

  Senast uppdaterad 2017-05-19

 17. Meny

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 18. Lerums kommun har sedan 2011 bedrivit en satsning på ett ökat digitalt lärande och 1-1 satsningen (ett personligt lärverktyg till varje elev) är nu fullt utbyggd från årskurs 4 till och med

  Senast uppdaterad 2016-08-05