703 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Forum Lärum

  Forum Lärum är invånardialogen där vi tillsammans verkar för höjda kunskapsresultat i skolorna. Alla är välkomna att bidra med sina kompetenser och idéer. Den 17 november, 23 november och

  Senast uppdaterad 2016-11-08

 2. Tack för din kommentar!

  Vi har nu tagit emot din kommentar. Om du har lämnat kontaktuppgifter återkommer vi till dig så snart vi kan.

  Senast uppdaterad 2012-06-11

 3. Kommunens organisation

  Du kan också läsa om hur den kommunala administrationen är uppbyggd och arbetar och vad exempelvis en beredning egentligen är. Adress och andra viktiga uppgifter: Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 4. Flytta hit

  Lerums kommun erbjuder ett rikt frilufts- och föreningsliv, bra förskolor, skolor och äldreomsorg samt effektiva pendlingsmöjligheter till Göteborg. KomIn hjälper dig gärna Längst

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 5. Lerums kommun bäst på elbilar

  Torsdagen 3 maj fick Lerums kommun motta specialpriset ”Bäst på elbilar 2018”. Priset är ett kvitto på att Lerums kommun, med 53 kommunala elbilar, har högst andel elbilar i Sverige.

  Senast uppdaterad 2018-05-07

 6. Lerums elever är trygga i sina skolor

  Lerums resultat är goda, framförallt i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 där Lerums kommuns elever är nöjdare än de deltagande kommunernas resultat som helhet. De resultat som står sig allra bäst

  Senast uppdaterad 2018-05-02

 7. SFI i Lerum – ett lysande undantag

  Skolinspektionen kritiserar undervisningen på SFI, svenska för invandrare. Det finns dock undantag, menar Skolinspektionen: Lerums kommun.

  Senast uppdaterad 2018-04-19

 8. Studiebesök från Indien

  Lerums gymnasium har utbyte med Christ university i Bangalore i Indien. Nu är elever och lärare från skolan på besök i Lerum, med ett gediget program av studiebesök med socialt samhällsfokus, som

  Senast uppdaterad 2018-04-18

 9. Så här ser din nya renhållningsfaktura ut

  Under våren har Lerums kommun övertagit faktureringen av renhållningsavgiften. Det innebär att kommunen i fortsättningen blir avsändare för renhållningsfakturan. Under april månad har

  Senast uppdaterad 2018-04-17

 10. Ny studiecirkel i grannsamverkan

  Ny Studiecirkel i grannsamverkan startar den 17 april, klockan 18.00. Är man intresserad kan man anmäla sig till Studieförbundet Vuxenskolan telefon: 0302-158 58. Polisen och Lerums kommun är

  Senast uppdaterad 2018-03-22

 11. Tips för en torrare matavfallspåse

  Blött matavfall fryser lätt nu när det är kallt ute. Fulla matavfallspåsar som fryser till kan lätt fastna i matavfallskärlen. Nedan får du tips hur du kan undvika blöta matavfallspåsar.

  Senast uppdaterad 2018-03-08

 12. Bidra till ökad social hållbarhet

  Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. I år görs ett extra stort utskick i Lerum för att vi ska kunna

  Senast uppdaterad 2018-03-06

 13. Första spadtaget för ny idrottshall

  Idag tog kommunalråden, företrädare för föreningslivet och gymnasiet det första spadtaget till en ny idrottshall i Lerum. Behovet av en ny hall är stort hos såväl gymnasiet som föreningarna och

  Senast uppdaterad 2018-01-30

 14. Teknikcollege till gymnasiet

  Från hösten 2018 är teknikprogrammet på Lerums gymnasium ett certifierat teknikcollege, TC. Det betyder att elever som börjar på teknikprogrammet i höst kan läsa 300 poäng i utökade kurser för att

  Senast uppdaterad 2018-01-24

 15. Vaccination mot mässling

  Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker

  Senast uppdaterad 2018-01-17

 16. Lerums förskolor får höga betyg

  Vårdnadshavarna i Lerums kommun ger höga betyg till förskolorna. Det visar den enkät som kommunerna i Göteborgsregionen för andra året gemensamt genomfört bland vårdnadshavare som har barn i

  Senast uppdaterad 2017-12-20

 17. Naturvårdsverket betalar för sanering vid Floda Garveri

  Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder

  Senast uppdaterad 2017-12-11

 18. Nu påbörjas idrottshallen på allvar

  Tidigare har arbeten med förändrad rördragning i marken gjorts. Tisdag 5 december börjar inhägnaden av det område som ska bli ny idrottshall vid Dergården.

  Senast uppdaterad 2017-12-04