212 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Tack för ditt svar!

  Tack för att du svarat på vår enkät. Det betyder mycket för vårt hållbarhetsarbete i Gråbo. När vi fått in alla svar ska vi analysera dem och återkomma med resultatet.

  Senast uppdaterad 2018-02-20

 2. Hög demokratisk ambitionsnivå

  Då räcker det inte enbart med att rösta vart fjärde år. För att människor ska ta makten över sina egna liv och sitt närsamhälle krävs det mer. Under de senaste åren har det i Gråbo

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 3. Vad krävs av kommunen?

  Här är några framgångsfaktorer: Spindel i nätet – en person i tjänstemannaorganisationen som har lång erfarenhet av arbete i offentligverksamhet och som har stor

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 4. Gråbos historia

   En självförsörjande landsbygdsby i början av förra seklet som blev ett stationssamhälle för att sedan utvecklas till en kransort till Göteborg med stor inflyttning under 1960- och

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 5. Fjärrvärme från lokala skogar

  Det gör att Lerumsborna kan värma sina hus med minimalt klimatavtryck. Flisen som används kommer dessutom till stor del från kommunens egna skogar, vilket minimerar behovet av

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 6. Bilpool och samåkning

  En av de största utmaningarna Lerum har för att nå ett hållbart samhälle är transportsystemet. Dagens situation innebär att många resor görs med bil, även kortare avstånd. Det får en mängd

  Senast uppdaterad 2015-01-20

 7. 25 klimatsmarta tips

  Visste du att all metall och glas kan återvinnas hur många gånger som helst? Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning: cyklar, spik, värmeljushållare och gem

  Senast uppdaterad 2015-01-21

 8. Guld – när Gråbo bygger nytt

  - Det är den högsta klassningen. Dessutom har vi byggt solpaneler som producerar värme på nästan alla fastigheterna utom Nya Lundbygården. På Ljungviksskolan, Röselidsskolan och Nya Lundbygården

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 9. Ett bra samhälle att växa upp på

  En av anledningarna till att Lerums kommun beslutade sig för att göra Gråbo till pilot i visionsarbetet är återkommande problem med skadegörelse och missbruk bland unga. Målet att skapa Sveriges

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 10. Nytt läraravtal

  Ett nytt lokalt arbetstidsavtal slöts i juni 2011 för de lärare som kom att anställas vid Gråbo nya skolor från augusti 2012 med semestertjänst och årsarbetstid som bas. - Det är inte

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 11. Ekoturism – en del av en hållbar helhet

  - Om Gråbo börjar bli intressant som besöksort och skyltfönster ur ett hållbarhetsperspektiv är vandringsleder ett attraktivt alternativ, säger Åsa Quist, kommunens turismansvarige och med i

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 12. Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket

  - Vi arbetar med att utveckla och främja hållbar tillväxt som begrepp och strategi för att vi tror att vi kan göra skillnad, att vi måste agera nu och därför måste använda de verktyg som står

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 13. Hållbart näringsliv

  Ett av Näringslivsenhetens viktigaste uppdrag är att stärka affärsdriven miljöutveckling - kombinationen miljö och affärer. För detta har kommunen en tydlig strategi - framför allt genom att

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 14. Hållbar samhällsplanering och närmiljö

  Lyckas då Lerums kommun med de högt ställda målsättningarna? En majoritet av nyckeltalen inom hållbar planering och natur visar inte på några tydliga trender. Ett undantag är de klimatsmarta

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 15. Varför tar det sådan tid?

  "Det händer ju inget" är en inte ovanlig kommentar bland invånare i Gråbo. Då kan man ställa sig frågan: Varför händer inget?

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 16. Samhällsutveckling med mänskligt ansikte

  Till projektägare utsågs snabbt kommunens socialchef. Bara en sådan sak. Sociala problem Initialt drev dåvarande stadsbyggnadskontoret ett centrumutvecklingsprojekt i Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 17. För få parkeringsplatser vid torget

  Förr kunde många centrumprojekt kokas ner till "det finns för få parkeringsplatser vid torget". Så även i Lerums kommun och Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 18. Moppeverkstad i kyrkan

  - 1989 eldades affären upp så fick vi nytt torg. 2007 eldades Hjällsnässkolan, då fick vi tre nya skolor. Jag vet inte det korrekta i pedagogiken men så är the Gråbostyle, ler Mikael.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 19. Golare och ormar

  - Vad tycker du om Gråbo? - Här finns bara golare och ormar. - Det får du utveckla. - Golare är de som tjallar på andra. Ormar är de som ställer till

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 20. Vi skrotar nånannanismen

    "Mitt namn är Eva Andersson och jag kom till Gråbo för 34 år sedan. Uppvuxen i Vänersborg med föräldrar som var egna företagare i form av ägare till en livsmedelshandel. Gift med

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 21. Deltagardemokrati är framtiden

  - Hur ser du på ert arbete i beredningen? - Vårt arbetssätt är projektlikt, intressant och fokuserat och genom att beredningen är förstärkt med ledamöter från de andra

  Senast uppdaterad 2015-01-28