212 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Nytt läraravtal

  Ett nytt lokalt arbetstidsavtal slöts i juni 2011 för de lärare som kom att anställas vid Gråbo nya skolor från augusti 2012 med semestertjänst och årsarbetstid som bas. - Det är inte

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 2. Ekoturism – en del av en hållbar helhet

  - Om Gråbo börjar bli intressant som besöksort och skyltfönster ur ett hållbarhetsperspektiv är vandringsleder ett attraktivt alternativ, säger Åsa Quist, kommunens turismansvarige och med i

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 3. Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket

  - Vi arbetar med att utveckla och främja hållbar tillväxt som begrepp och strategi för att vi tror att vi kan göra skillnad, att vi måste agera nu och därför måste använda de verktyg som står

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 4. Varför tar det sådan tid?

  "Det händer ju inget" är en inte ovanlig kommentar bland invånare i Gråbo. Då kan man ställa sig frågan: Varför händer inget?

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 5. Samhällsutveckling med mänskligt ansikte

  Till projektägare utsågs snabbt kommunens socialchef. Bara en sådan sak. Sociala problem Initialt drev dåvarande stadsbyggnadskontoret ett centrumutvecklingsprojekt i Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 6. För få parkeringsplatser vid torget

  Förr kunde många centrumprojekt kokas ner till "det finns för få parkeringsplatser vid torget". Så även i Lerums kommun och Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 7. Moppeverkstad i kyrkan

  - 1989 eldades affären upp så fick vi nytt torg. 2007 eldades Hjällsnässkolan, då fick vi tre nya skolor. Jag vet inte det korrekta i pedagogiken men så är the Gråbostyle, ler Mikael.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 8. Golare och ormar

  - Vad tycker du om Gråbo? - Här finns bara golare och ormar. - Det får du utveckla. - Golare är de som tjallar på andra. Ormar är de som ställer till

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 9. Vi skrotar nånannanismen

    "Mitt namn är Eva Andersson och jag kom till Gråbo för 34 år sedan. Uppvuxen i Vänersborg med föräldrar som var egna företagare i form av ägare till en livsmedelshandel. Gift med

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 10. Deltagardemokrati är framtiden

  - Hur ser du på ert arbete i beredningen? - Vårt arbetssätt är projektlikt, intressant och fokuserat och genom att beredningen är förstärkt med ledamöter från de andra

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 11. Fokusgrupper

  Tanken med fokusmötena är att deltagarna i respektive grupp ges möjlighet att prata om vilka idéer de har för att Gråbo ska bli mer hållbart. Vad är en fokusgrupp? En fokusgrupp

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 12. Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket

  - Vi arbetar med att utveckla och främja hållbar tillväxt som begrepp och strategi för att vi tror att vi kan göra skillnad, att vi måste agera nu och därför måste använda de verktyg som står

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 13. Projekt Skolvägar

  Gråbos tre nya skolor har olika profiler och därför vissa skollokaler som passar för undervisning kopplat till skolornas respektive profiler. Samutnyttjar profillokaler För att

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 14. Grön-blå gestaltning

  - Vi ska stärka de gröna kvaliteterna och öka den visuella kontakten med vatten, säger planarkitekt Henrik Ohlson. Blå gestaltning Planerna för de nya bostäderna i Gråbo

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 15. Samhällsutveckling med mänskligt ansikte

  Till projektägare utsågs snabbt kommunens socialchef. Bara en sådan sak. Sociala problem Initialt drev dåvarande stadsbyggnadskontoret ett centrumutvecklingsprojekt i Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 16. Det här är Pilot Gråbo

  Därmed gick startskottet till Pilot Gråbo. - Skälen till beslutet är flera; att tre nya skolor redan hade byggts, att samhället fortfarande hade stora sociala problem, att engagemanget

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 17. Makten över sin egen stadsmiljö

  November 2007 brann Hjällsnässkolan i Gråbo. Därefter beslutades att tre nya skolor skulle byggas. Dessa stod klara hösten 2012. Vårvintern 2013 revs hela Hjällsnässkolan vid Gråbo centrum. Kvar

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 18. Hur ser en planprocess ut?

  En effektiv och snabb planprocess skall även tillgodose kraven på rättssäkerhet och medborgerligt inflytande. Planprocessen i Sverige regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 19. Vi måste titta framåt

  Det finns energiknippen och energiknippen och så finns det Birgitta Jacobsson i Gråbo. Birgitta är kassör i Stora Lundby samhällsförening, kassör i gymnastikföreningen Gråbogympan, ordförande i

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 20. Gråbo – bättre än sitt rykte

  - Det var en fin tid, slutet på 50-talet och början av 60-talet. Det bidrog till att vi flyttade hit 1969. I ett av husen som kallas "lingon och blåbär", ler Alf Olsson. Alf Olsson är

  Senast uppdaterad 2015-01-28