88 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Köldmedier

  Det finns många olika typer av köldmedier. Om du äger en utrustning med så kallade HCFC eller HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter, eftersom dessa föreningar bidrar till växthuseffekten.

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 2. Livsmedel

  I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka verksamheterna,

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 3. Markiser, flaggor och skyltar

  Det får inte uppstå risk att fotgängare slår i huvudet eller att bilar kör på skyltarm, flaggor m.m. Lokal ordningsstadga gäller Enligt lokal ordningsstadga för Lerums kommun får

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 4. Torghandel

  Är du intresserad av en torghandelsplats tar du kontakt med kommunens kundcenter KomIn. Bagges Torg i Lerum

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 5. Du mår som du andas in

   Mer information om ventilation och kopplingen till hälsorisker kan du hitta på Boverkets webbplats. Se länk nederst på sidan. Ventilationens uppgift Syftet med ventilationen

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 6. Upphandling och inköp

  Aktuella upphandlingar och avtal Alla upphandlingar annonseras på webbsidan www.upphandlingar.nu För ramavtal se rubriken Aktuella

  Senast uppdaterad 2012-05-24

 7. Feriearbete 2019

  I år anordnas 140 ferieplatser i kommunen inom vård- och omsorg, parkskötsel, barnomsorg, vaktmästeri och föreningsarbete. Platser och arbetsområden kommer att fördelas genom lottning utefter

  Senast uppdaterad 2015-01-12

 8. Tack för din utmaning!

  Vi har tagit emot din utmaning och kontaktar dig så snart vi kan. Om du har några frågor, var vänlig kontakta kommunens upphandlingsansvarige. Kontaktinformation hittar du via länken

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 9. Utmaning - hur går det till?

  Om utmaningen bedöms vara seriös och ger tydliga besked om förbättringar när det gäller miljöhänsyn, kvalitet, pris eller annat, utlyser kommunen en offentlig upphandling. Vid utlysningen är

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 10. Processen i fem steg

  Här nedan beskriver vi processen med att utmana kommunens verksamhet. Steg 1 Gå in på kommunens hemsida www.lerum.se/utmaningsrätten. Fyll i det formulär som finns på

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 11. Bullerskydd som producerar solenergi

  − Det här har aldrig gjorts tidigare. På det här sättet åtgärdar vi ett problem, buller, och får samtidigt ut ytterligare en nytta, att producera värme, säger Henrik Bengtsson, tidigare

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 12. Lerum - Fairtrade City

  Lerum är en Fairtrade City I linje med Vision 2025 är Lerums kommun sedan 2009 en diplomerad Fairtrade City. Det innebär att vi engagerar oss för rättvis handel och etisk konsumtion. Det

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 13. Byggplatser

  För buller från byggarbetsplatser gäller riktvärden. Bostäder Vardag Dagtid klockan 07-1960 dBA utomhus, 45 dBA inomhus (ekvivalentnivå) Kvällstid klockan

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 14. Bli leverantör till kommunen

  Att tänka på vid anbudsgivning Läs förfrågningsunderlaget noggrant och i god tid. Läs också omgående eventuella kompletteringar samt frågor och svar som kommer under

  Senast uppdaterad 2014-05-26

 15. Nätverk stärker företagsklimatet

  Företagare i Lerum är mycket aktiva i olika nätverk. Länkar till företag och organisationer som arbetar med företagsfrågor med mera hittar du längst ner på sidan.

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 16. Företag

  För att komma till sidorna om bygglov klicka här

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 17. Starta fristående verksamhet

  Vi ser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass som drivs av annan än kommunen som ett komplement till vår egen verksamhet, vilket ger ökad valfrihet till medborgaren.Här

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 18. Tillstånd, regler och tillsyn

  Det kan till exempel handla om tillstånd för brandfarlig vara, alkoholservering, livsmedelshantering eller djurhållning. Alkohol- och serveringstillstånd Alkohol- och

  Senast uppdaterad 2012-05-24

 19. Leaderprojekt 2009-2014

  Här följer en utvärdering och sammanfattning av projektets egna slutsatser från arbetet med att driva och genomföra leaderprojekt under både lång och kort tid.

  Senast uppdaterad 2015-12-04

 20. Prao

  Alla yrken behöver visas upp! Det finns tusentals yrkesbenämningar och våra unga behöver få en chans att orientera sig i några av dem. I och med praon så får ni chansen att visa upp era

  Senast uppdaterad 2018-11-27

 21. Djur och djurhållning

  För viss djurhållning krävs det i Lerums kommun tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.Tillstånd enligt 2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa krävs inom detaljplanerat

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 22. Hygienbestämmelser

  Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 23. Lotteritillstånd

  Ansökan görs på Lerums kommuns medborgarkontor Kom In, i kommunhuset vid Bagges Torg i Lerum. Tel: 0302-52 20 00. E-post: komin@lerum.se. För att söka

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 24. Receptfria läkemedel

  Nikotinläkemedel ingår sedan dess också i samma begrepp. Den nya lagen gäller detaljhandel till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Syftet med lagen är att öka

  Senast uppdaterad 2012-06-05