84 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Bli leverantör till kommunen

  Att tänka på vid anbudsgivning Läs förfrågningsunderlaget noggrant och i god tid. Läs också omgående eventuella kompletteringar samt frågor och svar som kommer under

  Senast uppdaterad 2020-05-04

 2. Företag

  För att komma till sidorna om bygglov klicka här

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 3. Starta fristående verksamhet

  Vi ser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass som drivs av annan än kommunen som ett komplement till vår egen verksamhet, vilket ökar valfrihet för medborgaren.Här vänder vi

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 4. Köldmedier

  Periodisk läcksökning Som ansvarig för en anläggning ska du se till att läcksökning görs av certifierad kylkontrollant. En lackagekontroll ska göras för att aggregat över fem ton

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 5. Livsmedel

  I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka verksamheterna,

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 6. Markiser, flaggor och skyltar

  Det får inte uppstå risk att fotgängare slår i huvudet eller att bilar kör på skyltarm, flaggor m.m. Lokal ordningsstadga gäller Enligt lokal ordningsstadga för Lerums kommun får

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 7. Torghandel

  Är du intresserad av en torghandelsplats tar du kontakt med kommunens kundcenter KomIn. Bagges Torg i Lerum

  Senast uppdaterad 2020-04-21

 8. Du mår som du andas in

   Mer information om ventilation och kopplingen till hälsorisker kan du hitta på Boverkets webbplats. Se länk nederst på sidan. Ventilationens uppgift Syftet med ventilationen

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 9. Lerum - Fairtrade City

  Lerum är en Fairtrade City I linje med Vision 2025 är Lerums kommun sedan 2009 en diplomerad Fairtrade City. Det innebär att vi engagerar oss för rättvis handel och etisk konsumtion. Det

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 10. Nätverk stärker företagsklimatet

  Företagare i Lerum är mycket aktiva i olika nätverk. Länkar till företag och organisationer som arbetar med företagsfrågor med mera hittar du längst ner på sidan.

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 11. Upphandling och inköp

  Aktuella upphandlingar Alla upphandlingar annonseras på webbsidan www.upphandlingar.nu Policy och lagar som styr All upphandling

  Senast uppdaterad 2012-05-24

 12. Vi som jobbar här

  Vi som jobbar här:  Åsa Qvist Ek, Näringslivschef Med fokus på utvecklingsfrågor och samverkan. Kontakt: 0302-52 15 58 eller 

  Senast uppdaterad 2020-03-24

 13. Utmaning - hur går det till?

  Om utmaningen bedöms vara seriös och ger tydliga besked om förbättringar när det gäller miljöhänsyn, kvalitet, pris eller annat, utlyser kommunen en offentlig upphandling. Vid utlysningen är

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 14. Processen i fem steg

  Här nedan beskriver vi processen med att utmana kommunens verksamhet. Steg 1 Gå in på kommunens hemsida www.lerum.se/utmaningsrätten. Fyll i det formulär som finns på

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 15. Byggplatser

  För buller från byggarbetsplatser gäller riktvärden. Bostäder Vardag Dagtid klockan 07-1960 dBA utomhus, 45 dBA inomhus (ekvivalentnivå) Kvällstid klockan

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 16. Feriearbete 2020

  I år anordnas 140 ferieplatser i kommunen inom vård- och omsorg, parkskötsel, barnomsorg, vaktmästeri och föreningsarbete. Platser och arbetsområden kommer att fördelas genom lottning utefter

  Senast uppdaterad 2015-01-12

 17. Näringslivsklimat och strategi

    Strategiskt utvecklingsarbete bedrivs tillsammans med politiker och företagare i bland annat i dessa sammanhang: Näringslivsråd Upphandlingsråd

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 18. Prao

  Att erbjuda prao ger också möjlighet att påverka elevernas bild av arbetslivet och hos praoeleverna finns kanske era framtida sommarvikarier. Kanske står ni inför framtida utmaningar

  Senast uppdaterad 2018-11-27

 19. Miljö- och social hänsyn vid upphandlingar

  Miljöhänsyn I EU:s strategi för hållbar utveckling finns mål som innebär att den offentliga upphandlingen ska vara miljöanpassad. Europeiska kommissionen har definierat det som ett

  Senast uppdaterad 2020-05-06

 20. E-fakturera kommunen

  För att du ska kunna skicka e-fakturor till Lerums kommun behöver du följande basuppgifter: Lerums kommun Org nr: 212000-1447. GLN-nr: 7340056601626. Kommunens

  Senast uppdaterad 2015-04-20

 21. Industribuller

  Dessa gäller allt buller från verksamheten, både från processen samt från transporter eller annan bullrande hantering inom området. Riktvärdena används också vid bullerstörning från värmepumpar,

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 22. Naturarbetsgruppen

  Kommunens ålderspensionärer som är 65 år fyllda kan mot en subventionerad kostnad få hjälp av Naturarbetsgruppen med gräsklippning och snöskottning. Naturarbetsgruppen ingår i

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 23. Samarbete med Skatteverket

  Syfte att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens. att genom information och service förenkla

  Senast uppdaterad 2015-10-26

 24. Frågor och svar

  De vanligaste frågorna: Kan kommunen enbart köpa varor och tjänster från lokala företag?

  Senast uppdaterad 2014-05-26

 25. Alkohol och serveringstillstånd

  Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutna sällskap. Tillståndet kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle. Sektor stöd och omsorg handlägger ansökan och tar

  Senast uppdaterad 2012-06-05