293 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Föräldrastöd för skolbarn

  Vi erbjuder föräldrautbildning, föräldrarådgivning, information, råd och stöd kring teman vi tror kan vara givande för familjer med barn. Hela familjen i fokus Vi som arbetar på

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 2. Fältsekreterare

  Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte får berätta för någon vad du berättar för oss. Vi känner också många andra bra vuxna som kan hjälpa till med olika saker. Precis som alla andra

  Senast uppdaterad 2019-05-08

 3. Vårdhygien

  Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning i vård och omsorg är att all vårdande personal oavsett yrkeskategori konsekvent tillämpar basala hygienrutiner. Den mest betydelsefulla

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 4. Ekebacken

    Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Ekebacken. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boendet Ekebacken

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 5. Nya Sävegården

  Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Nya Sävegården. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boende Nya Sävegården består av fem

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 6. Barnahus Älvsborg

  Barnahus Älvsborg - samverkan för barnets bästa

  Senast uppdaterad 2016-04-29

 7. Plattform Lerum - Föräldraguide

  Plattform Lerum finns på flera ställen i kommunen och i olika format. Här nedan hittar du vår föräldraguide med mer information. Vår ambition är att göra det enkelt för alla föräldrar och barn.

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 8. Dödsfall

  När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 9. Kränkande behandling och mobbning

  Mobbning och kränkande behandling kan exempelvis innebära att någon utsätts för slag, knuffar och ovälkomna beröringar. Det kan innebära verbala hot, svordomar eller att bli kallad för öknamn.

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 10. Stöd till unga brottsoffer

  Stöd till unga brottsoffer finns till för dig som bor i Lerum och har blivit utsatt för brott. Det kan vara rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande. Det kostar inget att komma

  Senast uppdaterad 2012-10-09

 11. Faderskap, föräldraskap

  Fastställa faderskap Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet modern inte är gift, om faderskapet ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävts i domstol

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 12. Vårdnad om barn

  Samarbetssamtal Om föräldrar är oense om barns vårdnad, boende eller umgänge, kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. I samarbetssamtalet kan föräldrarna under

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 13. Solkattens hushållstjänster och kembar

  Presentation av leverantör  Solkattens hushållstjänster och kembar erbjuder såväl omvårdnads som serviceinsatser. Omvårdnadsinsatserna erbjuds alla dagar mellan klockan

  Senast uppdaterad 2017-03-24

 14. Rehabenhetens övergripande mål

  Rehabenhetens övergripande mål HÖG KVALITET OCH HELHETSSYNRehabiliteringsverksamheten verksamhet skall präglas av hög kvalitet och individens möjlighet till

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 15. Rådgivning och annat personligt stöd

  Rådgivning och annat personligt stöd är ett komplement till sådan rehabilitering och habilitering som utgår enligt hälso- och sjukvårdslagen och sådana insatser som utgår med stöd av

  Senast uppdaterad 2016-04-06

 16. Upplevelserummen

  I olika upplevelserum erbjuds besökaren möjligheter att få känna förväntan och glädje, överraskningar, men också lugn och välbehag. Impulser från sinnesorganen, syn, hörsel, lukt, smak, hud- och

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 17. Måltider för äldre

  Det finns totalt 60 offentliga kök i Lerums kommun fördelade inom förskola, skola och äldreomsorg. Här arbetar 140 tillsvidareanställda kockar och måltidsbiträden – varav en verksamhetschef, fyra

  Senast uppdaterad 2017-05-05

 18. Synpunkter och klagomål

  Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål

  Senast uppdaterad 2018-10-11

 19. Familj, barn och unga

  Lerums kommun har som målsättning att barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden och erbjuder därför stöd och individanpassade insatser till familjer, barn och unga.

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 20. Resor, transporter och besök

  Kollektivtrafik Du som resenär kan också vara med och påverka genom att välja mellan en rad olika alternativ beroende på vart du ska och vilka möjligheter och förutsättningar du har för

  Senast uppdaterad 2012-05-19