284 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Vårdhygien

  Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning i vård och omsorg är att all vårdande personal oavsett yrkeskategori konsekvent tillämpar basala hygienrutiner. Den mest betydelsefulla

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 2. Måltider för äldre

  Det finns totalt 60 offentliga kök i Lerums kommun fördelade inom förskola, skola och äldreomsorg. Här arbetar 140 tillsvidareanställda kockar och måltidsbiträden – varav en verksamhetschef, fyra

  Senast uppdaterad 2017-05-05

 3. För dig med skolbarn

  Vad erbjuder vi? Plattform Lerums FCA-team erbjuder föräldraskapsutbildning, föräldrarådgivning men kan också guida vidare till annat stöd. Vi ger även konsultativt stöd och stöd i

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 4. Fältsekreterare

  Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte får berätta för någon vad du berättar för oss. Vi känner också många andra bra vuxna som kan hjälpa till med olika saker. Precis som alla andra

  Senast uppdaterad 2019-05-08

 5. Gruppbostad

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 6. Ledsagning vid resa med allmän kollektivtrafik

  Du kan få ledsagarservice vid alla byten där Västtrafik sköter trafiken för någon del av resan.Senast två timmar innan du ska resa beställer du ledsagarservice på telefon 0771-91 90

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 7. Försäkringar

  Lerums kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector. Du kontaktar dem på 08-410 637 00 eller

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 8. Budget- och skuldrådgivning

  Du kan få hjälp med: att strukturera och få en överblick över din ekonomi. att se över dina skulder och finna vägar ut ur en skuldsituation. att upprätta

  Senast uppdaterad 2020-04-24

 9. Synpunkter och klagomål

  Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål

  Senast uppdaterad 2018-10-15

 10. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

  efter beslut av kommunen bor i särskilda boendeformer. vistas i biståndsbedömd dagverksamhet. erhåller hemsjukvård. Kommunens ansvar omfattar personer

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 11. Öppenvård, apotek

  Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, sjukhusmottagningar eller i patientens hem. All öppenvård drivs av Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen i första hand Ibland kan

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 12. Brotts- och drogförebyggande arbete

  Brotts- och drogförebyggande insatser är därför något som Lerums kommun prioriterar. Särskilt fokus lägger kommunen på förebyggande arbete gentemot ungdomar. Det brotts- och

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 13. Förebygga brott

  Här nedan har vi samlat lite information som handlar om hur vi alla kan bidra till att förebygga brott. Bilägare Polisen skiljer i sin statistik

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 14. Krisberedskap

  Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, exempelvis äldre, sjuka och

  Senast uppdaterad 2020-03-04

 15. Personlig trygghet

  I enlighet med Vision 2025 ska Lerums kommun vara ett ställe där vi alla har möjligheter att utöva inflytande över vår situation i alla skeden av livet. Samtidigt känner vi ansvar för andra och

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 16. Säkert i hemmet

  Ovan finner du Lerums kommuns information, längst ner på sidan finner du externa länkar. Klicka här för att läsa mer om

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 17. Polisen

  Telefon: 114 14 Telefax: 010-56 57395 Besöksadress:Göteborgsvägen 16, LerumBox 67, 443 01 Lerum Receptionen öppenOnsdagar

  Senast uppdaterad 2012-11-14

 18. Vilket stöd finns?

  Usatt för våld Våld kan förekomma i alla slags relationer mellan närstående såsom heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Att bli

  Senast uppdaterad 2012-06-07

 19. Förälder, vårdnadshavare och förmyndare

  En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. En förmyndares uppdrag är att förvalta

  Senast uppdaterad 2017-01-26

 20. För dig som behöver god man

  Samlingsnamnet för dem som har ett uppdrag som god man eller förvaltare är ställföreträdare. Gemensamt för dessa uppdrag är att de hjälper dig som på grund av någon sjukdom, försvagat

  Senast uppdaterad 2017-01-26

 21. Synpunkter och klagomål

  Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål

  Senast uppdaterad 2018-10-11