76 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Riksfärdtjänst

  Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna resa på egen hand. Rullstolslyft och rullstolsplatser finns på de flesta tåg

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 2. Västtrafik Seniorkort

  Västtrafikkortet heter Seniorkort (65+ kort). Kortet gäller inom Lerum kommunzon på alla Västtrafiks linjer samt vid resor med Flexlinjen och Närtrafik. Det gäller inte vid resor med

  Senast uppdaterad 2017-02-08

 3. Bilpool och samåkning

  Det kan också vara ett bra alternativ istället för att skaffa ytterligare en bil i familjen. Vad är en bilpool? Bilpool innebär att flera personer gemensamt använder sig av ett

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 4. Vägägare, väghållare, vägsamfällighet

  I Floda, Annekärr samt Sjövik är fortfarande vägföreningen ansvarig väghållare men Lerums kommun sköter driften. I Floda och Sjövik pågår arbetet med att avveckla vägföreningen för att kommunen

  Senast uppdaterad 2012-06-07

 5. Vägarbeten

  Här finner du information om de vägarbeten som just nu pågår i Lerums kommun. I vänstermenyn kan du se vad som är aktuellt.

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 6. Parkeringsanmärkning

  Om du har upptäckt en felskrivning på parkeringsanmärkningen kan du ta den med dig till närmaste polisstation och påtala felet. På polisstationen kan du få rättelse direkt. För att hitta till

  Senast uppdaterad 2016-11-17

 7. Fråga 5 - barns skolvägar

  Folkhälsomyndigheten skriver i en rapport* att: ”Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig faktor för barns nuvarande och framtida hälsa, såväl fysisk som psykisk och social. Mycket

  Senast uppdaterad 2018-01-17

 8. Felanmälan

  Felanmälan Felanmälan

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 9. Framkomlighet

  Vi vill därför uppmana fastighetsägare att medverka till ökad trafiksäkerhet genom att klippa häck, träd eller annan siktskymmande växtlighet på sina tomter. Observera att de beskrivna typfallen

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 10. Hållbart resande

  Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken riskerar inte bara att vara synonymt med mer utsläpp, buller,

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 11. LED-belysning

  LED innehåller inte kvicksilver som finns i lysrör, lågenergilampor och lampor med högtrycksnatrium. Andra fördelar är att LED har relativt lång livslängd, cirka 50 000 timmar, lågt

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 12. Vägägare, väghållare, vägsamfällighet

  I Floda, Annekärr samt Sjövik är fortfarande vägföreningen ansvarig väghållare men Lerums kommun sköter driften. I Floda och Sjövik pågår arbetet med att avveckla vägföreningen för att kommunen

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 13. Att tänka på inför resan

  Beställ din resa på telefonnummer 031-41 95 50 minst fyra helgfria arbetsdagar före avresan. Du kan ringa och beställa resan på vardagar mellan klockan 08.30-15.00. Före storhelger måste

  Senast uppdaterad 2017-05-30

 14. Farthinder

  Lerum kommun brukar i dessa fall föreslå att den sökande sätter ut blomlådor istället. Vem ansvarar för blomlådorna? Blomlådorna ska placeras ut efter de fastställda anvisningar

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 15. Trygghetsvandringar

  Man har till exempel noterat sådant som klotter och nedskräpning, trasig belysning, säkerheten vid övergångsställen och buskage som växer för långt ut i gångbanor eller över

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 16. Hur är det att cykla i Lerums kommun?

  Vad är Cyklistvelometern? Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets nya nationella undersökning om cykelfrågor, där cyklister får betygsätta sin kommun. Cyklistvelometern är ett tillägg till

  Senast uppdaterad 2018-08-29

 17. Fråga 3 - två scenarier

    Alternativ 1 I det första scenariot har Lerum, Floda och Gråbo, år 2040, blivit större och mer levande centrum. Här finns det mesta du behöver av handel, service och platser

  Senast uppdaterad 2018-01-17

 18. vanliga frågor och svar om trafikläget i Göteborg

  Trafikflödena kommer att kontinuerligt analyseras och följas och trimningar och justeringar kommer att göras efter att projekten/arbetena startar för att underlätta för trafikanter. Efter första

  Senast uppdaterad 2019-06-07

 19. Färdtjänst

  För att få resa med färdtjänst ska du uppfylla vissa krav enligt färdtjänstlagen; Du ska vara folkbokförd i Lerums kommun Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 20. Trafikstrategi

  Lerums kommun arbetar med framtagande av en trafikstrategi  som ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling inom trafikområdet.  Trafikplanering handlar om att människor och

  Senast uppdaterad 2018-11-21

 21. Bilpool

  Miljöbilspoolen är ett led i kommunens vision om att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025. Bilarna drivs av biogas. Hur gör jag för att boka en bil? Innan du börjar boka

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 22. Cykla och gå

  50 procent av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Samtidigt är bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen 35 procent högre de första fem kilometerna. Att cykla eller gå drar däremot ingen

  Senast uppdaterad 2012-05-26