75 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Felanmälan

  Felanmälan Felanmälan

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 2. Framkomlighet

  Vi vill därför uppmana fastighetsägare att medverka till ökad trafiksäkerhet genom att klippa häck, träd eller annan siktskymmande växtlighet på sina tomter. Observera att de beskrivna typfallen

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 3. Riksfärdtjänst

  Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna resa på egen hand. Rullstolslyft och rullstolsplatser finns på de flesta tåg

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 4. Västtrafik Seniorkort

  Västtrafikkortet heter Seniorkort (65+ kort). Kortet gäller inom Lerum kommunzon på alla Västtrafiks linjer samt vid resor med Flexlinjen och Närtrafik. Det gäller inte vid resor med

  Senast uppdaterad 2017-02-08

 5. Vägarbeten

  Här finner du information om de vägarbeten som just nu pågår i Lerums kommun. I vänstermenyn kan du se vad som är aktuellt.

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 6. Parkeringsanmärkning

  Om du har upptäckt en felskrivning på parkeringsanmärkningen kan du ta den med dig till närmaste polisstation och påtala felet. På polisstationen kan du få rättelse direkt. För att hitta till

  Senast uppdaterad 2016-11-17

 7. Fråga 5 - barns skolvägar

  Folkhälsomyndigheten skriver i en rapport* att: ”Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig faktor för barns nuvarande och framtida hälsa, såväl fysisk som psykisk och social. Mycket

  Senast uppdaterad 2018-01-17

 8. Hållbart resande

  Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken riskerar inte bara att vara synonymt med mer utsläpp, buller,

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 9. Vägägare, väghållare, vägsamfällighet

  I Floda, Annekärr samt Sjövik är fortfarande vägföreningen ansvarig väghållare men Lerums kommun sköter driften. I Floda och Sjövik pågår arbetet med att avveckla vägföreningen för att kommunen

  Senast uppdaterad 2012-06-07

 10. Bilpool och samåkning

  Det kan också vara ett bra alternativ istället för att skaffa ytterligare en bil i familjen. Vad är en bilpool? Bilpool innebär att flera personer gemensamt använder sig av ett

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 11. Trafik och gator

  Även om motorvägen E20 passerar genom vår kommun finns i kommunen åtskilliga mil cykelvägar - här kan du se hur kommunens cykelvägar ringlar sig genom vårt landskap. Du kan även läsa mer om

  Senast uppdaterad 2012-05-24

 12. Kollektivtrafik

  Flexlinjen Flexlinjen är en särskilt anpassad busslinje som trafikerar i tätortsområdet Lerum, Stenkullen, Floda och Gråbo. Bussen trafikerar en gång per timme inom området. De

  Senast uppdaterad 2018-12-05

 13. Cykelluft

  Cykelluft i Lerum Du kan pumpa din cykel på baksidan av stationshuset i Lerum. Pumpen är tillgänglig när stationsbutiken Myway är öppen.  klockan 07 - 22 måndag - fredag

  Senast uppdaterad 2013-06-05

 14. Farthinder

  Lerum kommun brukar i dessa fall föreslå att den sökande sätter ut blomlådor istället. Vem ansvarar för blomlådorna? Blomlådorna ska placeras ut efter de fastställda anvisningar

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 15. Trafikanordningsplan

  Trafikanordningsplan kallas ofta för en TA-plan. För väg eller gatuarbeten som ska utföras på kommunal mark, ska en trafikanordningsplan upprättas av utföraren. Ansökan ska inkomma till sektor

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 16. Färdtjänst

  För att få resa med färdtjänst ska du uppfylla vissa krav enligt färdtjänstlagen; Du ska vara folkbokförd i Lerums kommun Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 17. Trafikstrategi

  Lerums kommun arbetar med framtagande av en trafikstrategi  som ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling inom trafikområdet.  Trafikplanering handlar om att människor och

  Senast uppdaterad 2018-11-21

 18. Bilpool

  Miljöbilspoolen är ett led i kommunens vision om att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025. Bilarna drivs av biogas. Hur gör jag för att boka en bil? Innan du börjar boka

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 19. Cykla och gå

  50 procent av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Samtidigt är bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen 35 procent högre de första fem kilometerna. Att cykla eller gå drar däremot ingen

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 20. Sparsam körning

  Sparsam körning är ett enkelt sätt att köra bil som innebär mjukare körstil med rätt accelerationsteknik, mer motorbroms än fotbroms och att systematiskt växla upp snabbare än vid normal

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 21. Städning av gator och trottoarer

  I mars varje år drar kommunen igång sandsopning av gator och torg. Först ut är Bagges Torg i Lerum. Detta kommer att göras nattetid, vilket tyvärr kan bli störande för de boende runt torget.

  Senast uppdaterad 2012-06-07