305 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Blanketter

  Här finner du de blanketter du behöver som berör grundskolan.

  Senast uppdaterad 2014-05-07

 2. Hur man väljer skola

  Val av skola sker när barnet ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 och sedan i årskurs 6. Elever som går i F-9-skolorna Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 3. Bedömning och betyg

  Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 4. Råd för att slippa smitta

  När det gäller maginfluensor/kräksjuka finns flera enkla tips för att skydda sig. Det viktigaste är att hålla en god handhygien. Om sjukan ändå drabbar, se till att stanna hemma i minst två dygn

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 5. Verksamhetsutveckling

  Enheten för elevhälsa och utveckling Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande. Dess uppdrag är att i första hand stödja verksamhetsformerna förskola,

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 6. Fritidshem

  Klicka här för kontaktuppgifter till kommunens skolor. Elever i behov av

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 7. Vi behöver dig som vikarie

  Lerum kommun har ramavtal med företaget StudentConsulting om vikarieanskaffning till förskola och skola. Du som vill vikariera i förskola och/eller skola kan ansöka direkt hos

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 8. Sektors lärandes behandling av personuppgifter

  Här följer en sammanställning över de behandlingar av personuppgifter som görs inom Sektor lärande, uppdelade efter skolform och avser pedagogiska och administrativa system.  Gemensam

  Senast uppdaterad 2018-05-24

 9. Vanliga frågor och svar

  E-tjänster och blanketter Alla e-tjänster och blanketter för ansökningar, uppsägningar, scheman och liknande hittar du på kommunens inloggningssida för e-tjänster och

  Senast uppdaterad 2014-10-02

 10. Gymnasium

  Gymnasieskolan  Skolan erbjuder ett stort antal av de nationella programmen, gymnasiesärskola och ett riksrekryterande Seglargymnasium.

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 11. Förskoleklass

  För mer information, kontakta närmaste grundskola, eller se kontaktinformation överst, till höger på denna sida. E-tjänst Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare till barn

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 12. Adresser kommunala skolor

  Under rubriken Ladda hem nedan finner du adresslistan till alla kommunala skolor i Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 13. Meny

  I våra

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 14. Digitala verktyg för lärande

  Lerums kommun har sedan 2011 bedrivit en satsning på ett ökat digitalt lärande och 1-1 satsningen (ett personligt lärverktyg till varje elev) är nu fullt utbyggd från årskurs 4 till och med

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 15. LerumLär - NPF

  Enheten för elevhälsa och utveckling stöttar det viktiga arbetet som pågår på enheterna i att lära mer om NPF-området, bidra till att stimulera inhämtande av ny kunskap genom att lyfta fram och

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 16. Nationella skolutvecklingsprogram

  Några av de statliga satsningarna som genomförs i Lerums kommun är matematiklyftet, läslyftet och lärarlyftet. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 17. Betygsprövning

  På grund av covid-19 har rutinerna för prövning på Lerums gymnasium ändrats. Anmälan för årskurs 3 Anmälan till prövning våren 2020 är

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 18. Bedömning och betyg

  Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F används inte i grundsärskolan. I de fall betyg sätts gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan.

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 19. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

  Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger dig grundläggandekunskaper inom dessa yrkesområden. Utbildningen förbereder dig för att exempelvis kunna arbeta med reparationer och

  Senast uppdaterad 2020-04-27

 20. Synpunkter och klagomål

  Enligt skollagen ska kommunen vidta åtgärder om det framkommer att det finns brister i verksamheten. Det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot

  Senast uppdaterad 2020-04-27

 21. Knappekullaskolans fritidshem

  Om fritidsverksamheten Rektor för fritidshemmen på skolenhet 1, som består av Knappen, Kullen och Verandan är Ulrika Norling. Ulf Hellekant är rektor för Pomona och fritidshem för

  Senast uppdaterad 2020-05-08