Rektor

Rektor för Hulans Förskolor 

Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20

Rektor för Hulanskolan

Mattias Gunnander  0302-52 10 69