Förskolechef

Förskolechef 

Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20

Rektor 

Mattias Gunnander  0302-52 10 69