Rektor

Rektorer för Hulans Förskolor 

Ansvarig för förskolorna Hulantäppan, Hulan och Bråtastugan

Marianne Lång Ohlsson 0302-52 13 20

Ansvarig för Öxeryds förskola

Heléne Raa 0302-52 08 94

Rektor för Hulanskolan

Mattias Gunnander  0302-52 10 69