Kvalitetsarbete i förskolan

Kvalitetsarbete i Förskolan

Hulans enhet består av Tre förskolor. Hulans förskola, Hulantäppans förskola samt Bråtastugans förskola. Hulans förskola är den största av våra tre förskolor. Den har två yngrebarnsavdelningar, Ärtan och Moroten, med barn mellan ett och tre årsamt två äldrebarnsavdelningar, Gurkan och Tomaten med barn mellan tre och fem år.På Hulans förskola arbetar man i storarbetslag.