Kvalitetsarbete i förskolan

Kvalitetsarbete i Förskolan

Hulans enhet består av Tre förskolor. Hulans förskola, Hulantäppans förskola samt Bråtastugans förskola. Hulans förskola är den största av våra tre förskolor. Den har två storarbetslag. Sörgården är en yngrebarnsavdelningar och Norrgården är en  äldrebarnsavdelning. Hulantäppans förskola har tre avdelningar, Hallonet, Smultronet och Regnbågen. Bråtastugans förskola har två avdelningar, Gröna och Gula avdelningen.