Om förskolan

Vår vision: Vi är och lär för framtiden.

 

1 Jag  

Vi ger barnen förutsättningar att bli självständiga, trygga individer med social kompetens

2 Vi

Vi lär barnen visa respekt och förståelse för andra människor och kulturer.

3 Världen

Vi ger barnen kunskap att möta en föränderlig värld.

Hulans förskola är en plats för möten mellan människor, barn, personal och vårdnadshavare. det är en förskola fylld med arbetsglädje, delaktighet och samarbete. Vi arbetar för allas lustfyllda lärande och utveckling. 

Vi har två  avdelningar:

  • Norrgården är en Äldrebarnsavdelning
  • Sörgården är en Yngrebarnsavdelning.