Arbetssätt och inflytande

Syfte är att tillsammans i dialog och samråd hantera frågor som ligger nära barnens vardag.

  • Föräldrarna ges möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen.
  • Föräldrarnas synpunkter beaktas när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  • Föräldrarna är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.