Arbetsenhetsråd/Enhetsråd

Enhetsrådet består av föräldrarepresentanter från skolan och förskolan och även representanter från personalen.

Arbetsenhetsrådets syfte är att i dialog och samråd hantera frågor som ligger nära barnens/elevernas vardag. Enhetsrådets syfte är att i dialog och samråd hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. det kan gälla frågor som rör budget, lokal arbetsplan, utvärdering och framtidsfrågor. Inflytandet omfattar inte frågor som gäller enskilda barn, elever eller personal.

Klicka här för att läsa vidare om våra riktlinjer >>