Avdelningar

Våra två avdelningar är Norrgården och Sörgården.. Läs mer om respektive avdelning via rubrikerna i vänstermenyn.

Norrgården

Är en äldrebarnsavdelning . Vår målsättning är att barnen skall bli trygga med sig själva och varandra

Sörgården

Är en yngrebarnsavdelning . Vi vill att barnen skall kunna lära och utforska i sin egen takt , känna trygghet i oss och gruppen.