Sörgården

Sörgården är en yngrebarnsavdelning.

På Sörgården arbetar vi aktivt för att uppfylla de mål som finns i Lpfö98, samt våra kommunala fokusområden.

Vi vill att alla barn skall känna en trygghet i oss pedagoger, vår verksamhet, kompisar och sig själva.

I vår verksamhet satsar vi på daglig utevistelse, skapande och samlingar med focus på språkutveckling. Även den fria leken har en viktig roll då den är grunden till stora delar av barnens lärande och utveckling. Vårt mål som pedagoger blir då att stödja och erbjuda miljöer som uppmuntrar barnens nyfikenhet, upptäckarlust och möjligheter till socialt samspel

 Välkomna att hälsa på oss -Telefonnummer   0302-52 10 74     0302-52 10 73

 Vi som jobbar här:  

  • Magnilla Gustavsson - Barnskötare
  • Linda Hilding - Förskollärare
  • Ann-Christin Sundqvist - Förskollärare      
  • Kristina Andersson - Barnskötare
  • Emma Östlund - Förskollärare
  • Susanne Olofsson - Förskollärare