Norrgården

Norrgården är en äldrebarnsavdelning .

Vår målsättning är att barnens nyfikenhet inför sitt eget lärande väcks. Att barnen känner delaktighet och får en positiv syn på sin egen roll i en större gemenskap där deras utveckling står i fokus.

I vårt arbete utgår vi från Läroplanen för förskolan Lpfö-18 samt Barnkonventionen.

På Norrgården har vi två hemvister och på de hemvisterna kommer vi att fördela barnen i tre grupper, Triangel, Cirkel och Kvadratgruppen.

Vad vår verksamhet erbjuder:

  • Vi vill att förskolan skall vara trygg och lärorik för barnen och att de skall få med sig roliga minnen från sin förskoletid.
  • Vi vill stötta barnen förmåga att kommunicera och uttrycka sina tankar och därigenom utvecklas till starka och trygga individer.
  • Vi vill stärka barnens empati, respekt för sig själv och varandra.
  • Vi vill med hjälp av leken skapa lust för att leka och lära, utveckla det sociala i meningsfulla sammanhang.

Samarbete är nyttigt och roligt

 

Välkomna att hälsa på oss - Telefonnummer: 0302 52 10 71     0302-52 10 72

Vi som jobbar här

  • Isabella Nyman - Förskollärare
  • Marie Malmborg - Förskollärare
  • Linda Svan - Lärare med inriktning mot yngre åldrar
  • Marie-Louice Sandstedt - Förskollärare
  • Marita Viberg Dahlgren - Förskollärare
  • Birgitta Jonsson - Barnskötare